In het voorjaar verhoogden diverse verzekeraars de premies van hun hospitalisatieverzekering. Een onwettige praktijk, zei zelfs minister van Financiën Didier Reynders (MR)… Maar er werd toch niets tegen ondernomen.

Die verzekering is niet alleen duur voor wie ze heeft, ze ondergraaft ook de wettelijke ziekteverzekering. Een hospitalisatieverzekering is nuttig voor wie extra comfort wil, maar mag niet beslissend zijn voor de kwaliteit van de medische zorgen die je krijgt. En dat is nu wel het geval. De kosten voor onze gezondheidszorg swingen de pan uit, terwijl de kwaliteit niet mee stijgt.

Net zoals in de pensioenen moeten we ook in de ziekteverzekering op onze hoede blijven voor sluipende privatiseringen. Wie die deur op een kier zet, zet een dynamiek van sociale verdeeldheid eerder dan herverdeling in gang. Een model waarbij zij die het kunnen betalen de beste zorgen krijgen en de anderen zich moeten behelpen.

Mensen zijn bezorgd om hun gezondheid. Die is te kostbaar om er een speelbal van te maken in handen van verzekeraars of ziekenhuizen die, om hun winst op te drijven, de artsen dwingen tot onnodige prestaties. Het is nodig om ons tegen die tendensen te verzetten, want de druk neemt toe.

Ziekenhuizen worden vandaag nog altijd per prestatie gefinancierd. Dat mechanisme leidt tot een druk om allerlei, vaak onnodige prestaties te leveren. De kosten daarvan worden verhaald op de patiënt. We moeten af van ereloonsupplementen en overschakelen op een transparant all in-tarief. Dat jaagt de sociale zekerheid minder op kosten en garandeert tegelijk een kwaliteitsvolle zorg voor iedereen.

Hetzelfde kan in de medicijnen. Het budget voor geneesmiddelen steeg de afgelopen jaren fors. Toch werden niet de patiënten, wel de farmaceutische bedrijven daar beter van. Ook hier weer die vaststelling: de prijs swingt de pan uit, de mensen worden niet gezonder. Dat kan radicaal anders met een plafondprijsmodel, ook wel het Colruytmodel genoemd. We vergelijken per geneesmiddel de producten die op de markt zijn, hier en in het buitenland, en we nemen de beste prijs als norm. Merken die boven die prijs gaan, worden niet meer terugbetaald. Als farmaceutische bedrijven dus in de markt willen blijven, zullen ze verplicht zijn om hun winstmarges te verlagen. Beter voor de patiënt, beter voor de ziekteverzekering.

Uw gezondheid is te belangrijk om ze te laten vermarkten, de ziekteverzekering te hard nodig om ze te verzwakken door misbruiken of zijpoortjes. Wij gaan dan ook niet meestappen in besparingen die de patiënt zieker in plaats van gezonder maken. Iedereen heeft recht op dezelfde medische zorgen. Tegen een betaalbare prijs. Een dokter hoort u weer beter te maken, niet armer.