Het AZ Herentals nam de laatste hindernis die het opstrijken van zo'n 250.000 euro aan Europese subsidies voor de geplande postrevalidatie-afdeling in het AZ nog in de weg stond: het ziekenhuis sloot zich aan bij de vzw To Walk Again 2.0 van Marc Herremans. Alleen onder die voorwaarde wil Europa een flink deel van de geplande werken betoelagen.

To Walk Again 2.0, de stichting van de verlamde ex-atleet Marc Herremans, verhuisde begin dit jaar al naar het AZ. De stichting heeft als doel stap­robots in te zetten om mensen die in een rolstoel zitten fysiek fitter te houden en zo medische problemen als doorligwonden en botontkalking te vermijden.

Staprobots

Met de verhuis van To Walk Again 2.0 naar het AZ Herentals en de toestemming van minister Jo Van Deurzen (CD&V) begin dit jaar om de zesde verdieping van het ziekenhuis om te bouwen tot een hoogtechnologisch postrevalidatiecentrum,

begon onmiddellijk de zoektocht naar de financiering van de verbouwingswerken aan de vleuge waar staprobots ervoor moeten zorgen dat vijftien beenverlamden tweemaal per week een stapsessie doen. Een behoorlijk deel van die financiering is nu verzekerd: Europa springt mee in de bres en geeft geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het project.

Behandeling op maat

“Maar niet alleen verlamden, ook gewone patiënten en sporters zullen van onze technologie in het nieuwe postrevealidatiecentrum gebruik kunnen maken”, zegt orthopedisch chirurg Toon Claes, een van de voortrekkers van het project.

“Zo zullen voetballers met gescheurde voorste kruisbanden beter kunnen genezen, omdat we de belasting van die knie beter kunnen controleren. Ook voor mensen met knieprothesen zal ons centrum een grote hulp zijn, net als voor patiënten met een heupprothese. En natuurlijk hopen we vanaf het voorjaar, als het centrum op de zesde verdieping van het AZ Herentals actief zal zijn, dat het aantal wachtenden voor de oefeningen met de staprobots flink zal dalen, want die wachtlijst is nu nog een probleem. (Op dit moment staan er zo' n negentig mensen op de wachtlijst om in Herentals met de robots te stappen, red.) Bovendien zullen we vanaf het voorjaar 2017 - wanneer het centrum de deuren officieel opent - veel meer kunnen aanbieden dan stappen met

die robots alleen: er komt ook aangepaste kinesitherapie voor onze patiënten en meer individuele begeleiding.”

Ook Thomas More doet mee

Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a), lid van de beheerraad van het AZ, is blij dat de kogel door de kerk is: “Die toetreding tot een vzw was de voorwaarde die Europa verbond aan de goedkeuring van het subsidiedossier. Die is door de beslissing van de beheerraad van het AZ nu vervuld.”

Andere partner in de vzw is - naast To Walk Again en het AZ Herentals - ook Thomas More, met het bekende Mobilab van Lieven De Maesschalck, het expertisecentrum van Welzijn en Technologie van Thomas More. Mobilab doet onderzoek naar de invloed van stappen met zo'n staprobot op de conditie van mensen met een dwarslaesie en patiënten die revalideren na een beroerte.

Uit dat onderzoek blijkt dat werken met een staprobot minder botafbraak, minder spasmen, een betere blaasfunctie en betere stoelgangbeheersing oplevert. De patiënten melden ook dat ze zich beter in hun vel voelen, een groter zelfvertrouwen hebben en hun sociale contacten verhogen.

Rolstoelvriendelijke stad

Het is de pas opgerichte vzw die de verbouwingswerken aan het AZ aan een aannemer zal gunnen, zo wil Europa het. “Het AZ mag zelf de verbouwingserken niet doen, dat moet de vzw doen”, legt Jan Bertels uit.

De bouwkosten worden in eerste instantie geschat op 600.000 euro, waarvan Europa zo'n 40% wil betalen.

“Ze zullen terugbetalen per afgeloste factuur die wij insturen”, weet dr. Toon Claes. De uiteindelijke kost van het postrevalidatiecentrum in full swing kan oplopen tot twee miljoen euro.

Zowel Toon Claes als Jan Bertels zijn formeel: “In het voorjaar van 2017 opent het postrevalidatiecentrum de deuren.”

“De aannemer houdt zich klaar”, aldus Jan Bertels.

Voorwaarde voor de oorspronkelijke beslissing van Jo Vandeurzen én de subsidietoezegging van Europa was dat het project ook streekontwikkeling ten goede kwam en dat de stad Herentals zich engageerde om een rolstoelvriendelijke stad te worden. Daar is nog werk aan de winkel, maar nu voor Herentals de weg open ligt naar nationale faam inzake postrevalidatie is het een must om mensen in een rolstoel zo optimaal mogelijk te ontvangen.

Bron: Gazet Van Antwerpen, Marc Helsen ■