Het moet ergens rond 2007 geweest zijn. De Provincie Antwerpen had plots middelen vrij om nieuw mobiliteitsbeleid mee te maken. In plaats van nog geld te investeren in onze provinciale steenwegen (overgedragen aan de gemeenten en/of het Vlaams Gewest) besliste men op voorstel van gedeputeerde Inga Verhaert om een nieuw soort fietspaden aan te leggen. Over langere afstanden. Veilig en comfortabel. De fietSOStrade was geboren.

Momenteel loopt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van het laatste stuk fiets-o-strade op Essens grondgebied, namelijk tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg.

Bedoeling is om in het najaar dit ontbrekende stuk fietssnelweg te aan te leggen. Daarmee komt de vervollediging van de snelle fietsverbinding tussen Essen en Antwerpen weer een heel stuk dichterbij.

Intussen maakt het provinciebestuur ook werk van een eenvormige signalisatie.

sp.a-Essen dankte onlangs de gebruikers van de fiets-o-strade en organiseerde een ‘after work met drankjes van de Wereldwinkel en versnaperingen ter hoogte van De Vijvers.  Het weer zat niet mee, maar de fietsers reageerden alvast enthousiast.

Als dank ontvingen ze ook een zadelbordje met de tekst ‘Laat je horen’.

Fietsen is plezant én gezond.  We doen het meer en meer. En dat is fantastisch.  Maar hoe meer fietsers er zijn, hoe meer we met elkaar moeten rekening houden.  Met de actie ‘Laatjehoren’ wil sp.a dan ook haar steentje bijdragen voor meer hoffelijkheid en respect op het fietspad.