Vandaag speelt voetluider en beiaardier van de processiebeiaard van de Confrerie van het Heilig Bloed Paul Van den Abeele zijn laatste voetconcert op de Dumery-klok.

Deze 700 kg wegende klok draagt een hele geschiedenis met zich mee. Het is de "brandklok" die sedert 1742 in de Brugse hallentoren hing als brandmelder. Wanneer de torenwachter een brand in de binnenstad opmerkte, werd die klok zo rap mogelijk “geklept” als verwittiging van gevaar aan de inwoners van de stad en om de vrijwillige brandweerlui op te trommelen.

Door de technische vooruitgang en de betere communicatiemiddelen was die klok sedert lang werkloos. In 1987 werd door de West Vlaamse Gidsenkring, Brugse Vrije en de handelsgebuurtekring Smedenstraat 't Zand een voorstel ingediend aan de Stad om een "Dumery - Memorial" op te richten, genoemd naar de maker van de klok. Aangezien de klokkengieterij van Joris Dumery zich destijds bevond tegen de vestigingen van West Brugge, viel de keuze op dit pleintje dat uiteindelijk de naam Dumeryplein kreeg.

Op 29 september 1988 werd dit monument officieel ingehuldigd. Uniek is dat het luiden gebeurt met de voet op de bovenkant van de klok zoals het eeuwenlang de gewoonte was. Nu wordt het gebruikt om bepaalde plechtigheden in te luiden, hoofdzakelijk in verband met beiaardactiviteiten. Voor zover bekend zijn er in West Europa geen andere voorbeelden meer van het voetluiden. Bij geleide bezoeken aan West-Brugge kan op verzoek een demonstratie voetluiden aangevraagd worden.

Paul Van den Abeele, bestuurslid van de Brugse Klokkenspelvereniging ‘vrienden van de beiaard’, werd bereid gevonden dit bronzen gevaarte af en toe tot leven te brengen. Paul is van jongsaf klokkenliefhebber, en volgde opleiding aan de  beiaardschool in Mechelen. Ik wil Paul van harte bedanken om dit al die jaren met hart en ziel te doen. Ik ben ook zeer tevreden dat aan de opvolging werd gedacht. Paul zijn zoon Erwin treedt in de voetsporen van zijn vader. Ook aan Erwin mijn welgemeende woorden van dank. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit schitterend zal doen.