Gent heeft de ambitie om lucht en longen sneller gezonder te maken

“Het stond al in een paar kranten: 1 auto op 8  die vandaag nog op onze wegen rondrijdt zal vanaf 2020 met de invoering van de lage emissiezone niet meer binnen mogen in de zone binnen de binnenring R40. Dat zijn diesels die dan minstens 15 jaar oud zullen zijn. En benzine en of aardgas aangedreven auto’s die een vervuilingsgraad slechter dan de euro 2 norm hebben (dus de oude bakken met euro 1 of euro nul op inschrijving hebben staan). Onder dat toegangsverbod valt niet uit te komen. Wij vragen maw met het Gentse besluit aan minstens enkele duizenden autobezitters om – misschien sneller dan zij inplanden – zich een schonere wagen aan te schaffen. Of om zich duurzamer te verplaatsen. Het is een beslissing met flinke gevolgen voor sommige mensen. Maar wij vinden die nodig en gunstig. Het is immers onze uitdrukkelijk ambitie om de Gentse lucht en longen gezonder te maken. Wij zijn er ook van overtuigd dat een lange termijn monitoring van de effecten zou uitwijzen dat wij door deze investeringen zullen besparen op ziektekosten en dat de mensen zullen winnen in gezonde jaren. Ik hoop dus dat wij in de verdere operationalisering van onze Lage Emissie Zone (LEZ) inderdaad regelmatig longitudinale kwantitatieve en kwalitatieve metingen zullen inplannen”, zo begon sp.a raadslid Greet Riebbels haar opgemerkte tussenkomst in de gemeenteraad, tegelijk interessante info:

Greet Riebbels

“Meten is weten. Volgens de jongste cijfers die wij als stad verkregen van het DIV – en die dateren al van 2 jaar geleden – zou 30 % van de huidige bestelwagens en een dikke hélft van de vrachtwagens een toegangsverbod boven het hoofd hangen. Maar precies is dat ook weer niet. Omdat niet alle uit-verkeer-genomen voertuigen ook UIT de statistieken worden gehaald, zo blijkt. Andere cijfervragen blijven ook onbeantwoord:

-        Om vb te weten hoeveel auto’s van welke euro-norm en leeftijd er eigendom zijn van mensen die BINNEN de LEZ wonen ,

-        om te weten welk vervangingstempo van wagens er momenteel in Gent heerst,

-        om de leeftijd en woonplaats van de Gentse autobezitters te relateren met de auto-euronorm,

zouden wij statistieken moeten kunnen trekken op de database van DIV. De verzekeringsmaatschappijen en meerdere anderen (lees ik in de kranten)  krijgen een login op die cijfers… maar er is een verschil tussen een verzekeringsmaatschappij en pakweg een stadsbestuur of een politiedienst. Nee, we hebben dus alleen approximatieve cijfers. Wat we vandaag definitief vastleggen is 

     - de zone (alles binnen R40)

     - en de invoeringsdatum (2020). De reden hebben we al eerder gezegd: wij vinden hier dat de mensen zich voldoende en degelijk moeten kunnen voorbereiden. Mits intensieve communicatie vanaf  nu, en daar hebben we vorige maand geld voor uitgetrokken.

Drie: Wat wij ook beslissen zijn de toelatingsvoorwaarden: Wie mag er absoluut niet meer in (dat is al vastgelegd door de Vlaamse kadervoorwaarden.) Wie zal zònder probleem binnen kunnen? En wie zal toch, zelfs als hij maar een euro 4 diesel rijdt, onder tijdelijke voorwaarden per jaar binnen mogen?

De Vlaamse overheid geeft, lezen wij,  bij voorbaat een VRIJSTELLING aan een twee categorieën, en daar zitten wij aan vast. Zelfs als je de meest vervuilende motor hebt zitten en los van de vraag of je een   personenauto, camionette, autobus of vrachtwagen bent, MAG je in de Lage Emissie Zone

    - als ten eerste je voertuig bent dat is uitgerust voor een gehandicapt persoon,

    - of ten tweede als je een prioritair voertuig bent ter ondersteuning van het algemeen belang. Dit is een vrij uitgebreide categorie: de politie, brandweer, defensie, civiele bescherming, maar de auto’s voor reddingsoperaties, voertuigen ingezet in het kader van noodsituaties, en tenslotte ook auto’s voor  - ik citeer - openbaar toezicht, controle, en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang, (ik begrijp dat men daarmee WEGENinfrastructuur bedoelt en geen openbare gebouwen?) … Wat mij nog niet duidelijk is, is of ook de bussen van de LIJN onder de categorie ‘prioritair voertuig’ worden gerekend. In elk geval, al die vrijgestelde voertuigen bij elkaar zullen toch nog wel wat kilometers rijden BINNEN onze LEZ.  Ik durf daarom te hopen dat de publieke orde-sector  – zelfs zonder de dwingende wettelijke noodzaak– zijn oudere autovloot toch ook wel snel en SPONTAAN zal verduurzamen met minder emitterende motoren.

Ik zoem, om te eindigen, in op de unieke set eigen toelatingsvoorwaarden die wij zelf als lokaal stadsbestuur hier in Gent vastleggen. Wij vinden dat dit een evenwichtig, realistisch en vooral ook sociaal pakket is geworden. Want ook bij de burgers en de private ondernemers zijn er zeker groepen van auto-eigenaars te bedenken die kwetsbaarder zijn dan andere, en die wij met meer aandacht en mededogen moeten omgeven bij de transitie naar de lagere emissie zone. Jawel, wij zullen de komende maanden en jaren vaak bezig zijn met smart geformuleerde reglementen, met allerlei machines, tickets, camerasystemen, vignetten, sancties, controletools… ijzer, staal, administratie….Maar, zowel in de toelatingsvoorwaarden als in de nu al voorop-gestelde flankerende maatregelen toont deze meerderheid dat we de mensen achter de cijfers en voertuigen blijven zien. Ik geef een paar voorbeelden: 

-        Wij gaan de kostprijs van de tijdelijke toegangsvignetten méé laten afhangen van de mogelijk beperkte financiële draagkracht van de titularis van de nummerplaat.

-        Wij tonen ons menselijk begrip waar wij kwetsbare doelgroepen identificeren die extra aandacht en flankerende maatregelen verdienen: zo bijvoorbeeld  de mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de sociale zekerheid, én de senioren (65 plus in 2020).
Ik zie inderdaad dat bepaalde bejaarden een bijzonder zorgzame relatie hebben met hun autootje, waar ze zeer weinig kilometers mee rijden, dat ze na al die jaren kennen als hun broekzak, en waarmee ze in sommige gevallen hun breekbaar zelfstandig bestaan overeind houden. Voor deze senioren is het minder evident om snel geïnformeerd te raken,loaat staan overtuigd van de noodzaak om te veranderen en om zich veerkrachtig te plooien naar de regels van de LEZ.

-        Het is voor mijn fractie erg belangrijk dat er een warm set van flankerende maatregelen wordt gepland. Voor deze kwetsbare doelgroepen gaat het een meer haalbare financiële en emotionele stap zijn om zich over 4 jaar te beginnen verplaatsen met een “flankerende” taxicheques, of met een proper deelautootje dat ze met een paar buren samen, gesubsidieerd, hebben kunnen kopen, of met een autodeelwagen waar ze een terugbetaald abonnement op kregen. 

-        Het is voor mijn fractie belangrijk om te zien dat er geld zal zijn om de kwetsbare doelgroepen te flankeren met een terugbetaald abonnement op het openbaar vervoer. En wij moeten daar hopen dat de hogere overheid voldoende blijft investeren in performante verbindingen, comfort en veiligheid

Wij beslissen ook om een SLOOPregeling voor bewoners van de LEZ zone met een niet-LEZ proof voertuig “verder te onderzoeken”. Goed idee, vinden wij.  Het is ons nog niet duidelijk op welke termijn we de resultaten van dit onderzoek zouden mogen verwachten. Is dat nog voor deze legislatuur? Ik vraag het omdat ik een sterk verband vermoed tussen duidelijkheid rond wel of niet een sloopregeling, en de snelheid waarmee men zal beslissen tot overstap naar een auto van de 21ste eeuw. Laat het duidelijk zijn, de sp.a fractie zal dit punt met grote overtuiging goedkeuren."