Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Caroline Gennez (sp.a) is verbaasd dat er opnieuw twijfels rijzen over de btw-verlaging voor scholenbouw. 'Dat kan 11.750 extra plaatsen creëren.' - DE TIJD 25 sept 2015

De federale regering besliste in het akkoord over de taxshift eind juli om de btw op de scholenbouw te verlagen van 21 naar 6 procent. De maatregel kwam er op aandringen van CD&V, die in Vlaanderen met Hilde Crevits de minister van Onderwijs levert.

Maar in federale regeringskringen is intussen te horen dat er een probleem is (De Tijd, 24 september). Het is niet zeker of zo'n btw-verlaging mag van Europa. 'Een richtlijn zegt dat een btw-verlaging toegestaan is voor sociale huisvesting, maar niet voor scholenbouw. In 2005 was België al eens vragende partij om de btw voor scholenbouw te verlagen, maar ook toen is het niet gelukt', klinkt het. Daarom worden andere pistes bestudeerd.

Gennez betwijfelt of de btw-verlaging niet mag van Europa. Ze pleit om niet te wachten. 'In principe kan de regering het tarief verlagen en dat pas daarna melden aan Europa', zegt Gennez. 'Voor de verlaging van de btw op elektriciteit is er nooit een inbreukprocedure door de Europese Commissie opgestart, waarom zou dat wel het geval zijn voor scholenbouw?'

Voor de scholen is de btw-verlaging van cruciaal belang. 'Met hetzelfde budget kan men 11.750 extra plaatsen, 470 klassen of 29.000 vierkante meter realiseren. Daarmee kunnen we een grote inhaalbeweging maken', zegt Gennez.

De nood aan nieuwe infrastructuur is hoog. Eind 2013 stonden zo'n 1.500 dossiers op de wachtlijst voor het vrij onderwijs, samen goed voor 2,7 miljard euro. Voor het gemeenschapsonderwijs zou het gaan om 1,8 miljard euro.

Een btw-verlaging voor scholen zou de bouw stimuleren. De federale regering verwacht dat de btw-verlaging op termijn geld oplevert. Het gaat om 30 miljoen euro in 2020, dankzij terugverdieneffecten.