Projectvoorstel Museum Aan het Kanaal (MAK) in Brussel van Yamila Idrissi (sp.a) krijgt vorm. 100 bekende Brusselaars verlenen hun steun aan museum voor moderne en hedendaagse kunst aan het kanaal in Brussel.

Brussel heeft geen museum voor moderne en hedendaagse kunst en daar wil Vlaams parlementslid voor Brussel Yamila Idrissi (sp.a) verandering in brengen. Met het projectvoorstel Museum Aan het Kanaal/Musée Au Canal (MAK/MAC) wil Idrissi niet alleen bestaande collecties van moderne en hedendaagse kunst toegankelijk maken voor het publiek, maar ook de Kanaalzone doen heropleven. “Dit museum kan een landmark zijn voor onze hoofdstad, net zoals het Museum aan de Stroom dat voor Antwerpen is”, aldus Idrissi.

Sinds de sluiting van de vleugel voor Moderne Kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 2011 pleit Yamila Idrissi (sp.a) voor een museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel. De afgelopen twee jaar werkte het Vlaamse parlementslid actief aan het ‘museumdossier’.

De locatie van het museum is voor Idrissi van minstens even groot belang als de kunst die er zal tentoongesteld worden. Ze is er dan ook van overtuigd dat de Kanaalzone de ideale plek is voor een nieuwe landmark voor Brussel. “De Kanaalzone is een wijk in volle verandering, die met de komst van een museum tot volle ontwikkeling kan komen en zo mee Brussel kan optillen tot een hoger niveau”, vindt Idrissi.

Steun van de Brusselaar

Nu een politiek draagvlak voor een museum aan het kanaal steeds meer begint te groeien, is het nodig om dat nog meer te voeden door te tonen welk maatschappelijk draagvlak er is. Onder het motto “If you can dream it, you can do it”, verlenen 100 bekende Brusselaars (van Edouard Vermeulen, Josse De Pauw en Stromae over Marie Daulne, Michaël R. Roskam en Sam Touzani) hun openlijke steun aan het MAK-project. Een quote van de ambassadeurs is te vinden op de drietalige website www.makbrussel.be. Naast deze website wordt vandaag ook een heus logo en de Facebookpagina www.facebook.com/museumaanhetkanaal gelanceerd. Het MAK is ook terug te vinden op Twitter onder @MAKBrussel.  

Om dit projectvoorstel extra in de kijker te zetten en het debat rond het museum publiek te voeren, vindt er op dinsdag 24 september 2013 een museumavond plaats in het Kaaitheater in Brussel. De bedoeling van die avond is om een kruisbestuiving te brengen van de verschillende aspecten die een museum maken tot een succesvol project. Tijdens deze avond zal er ook gereflecteerd worden over wat een museum voor Brussel kan betekenen.

Over het MAK

Het Museum Aan het Kanaal/Musée Au Canal (MAK/MAC) is een initiatief van Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a). Voor meer informatie ga naar www.makbrussel.be, www.facebook.com/museumaanhetkanaal of www.twitter.com/MAKBrussel