Het Mechelse stadsbestuur verleent een vergunning voor het bebossen van percelen landbouwgrond aan Stuivenbergveld. “Het blijft ons doel om de groene rand van het stadscentrum te versterken met zo veel als mogelijk waardevol natuurgebied”, aldus schepen van Natuurbehoud en –ontwikkeling Karel Geys.

Het Mechelse stadsbestuur kreeg een aanvraag om twee percelen landbouwgrond te bebossen aan het Stuivenbergveld. De agrarische waarde van de te bebossen percelen zijn verwaarloosbaar en vandaag niet verpacht. “De percelen zijn als werfzone in gebruik geweest bij de dijkophopingswerken eind jaren 70, waardoor ze ongeschikt zijn voor landbouwdoeleinden. We hebben dan ook deze bebossingaanvraag positief geadviseerd mits er gebruik wordt gemaakt van inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten”, zegt Karel Geys.