De stad Landen en de stad Hannuit zullen een aanbestedingsdossier opstarten voor de bouw van een intergemeentelijk zwembad langs de grens van beiden steden. Op deze manier zal er voor gezorgd worden dat er voldoende zwemwater ter beschikking zal zijn voor het publiek zwemmen, het schoolzwemmen en voor de zwemclubs.

Bovendien willen beide steden dat het nieuwe zwembad ook een heus aquapark wordt dat mensen uit een ruime regio aantrekt. Dit nieuwe zwembad moet uitstraling geven aan onze Haspengouwse regio en nieuwe impulsen geven op toeristisch vlak.

Door dergelijke intergemeentelijke samenwerking blijft de investering voor beide steden een haalbare kaart en kunnen we er voor zorgen dat onze inwoners aan een betaalbaar tarief kunnen blijven zwemmen. Want dit is altijd het uitgangspunt geweest, verduidelijkt schepen van Sport Gino Debroux.

We zijn dan ook zeer tevreden dat de Plopsa-groep als eerste positief reageerde op het zwembadproject van Landen/Hannuit en zich kandidaat zal stellen voor de bouw.