Frijthout is een groene long van 22 hectare in de noordoostelijke hoek van Hove op de grens met Boechout en Mortsel. Het gebied was in handen van verschillende private eigenaars, die de gronden gebruikten als weilanden en maïsakkers. De gronden stonden op het gewestplan echter ingekleurd als parkgebied. In 2007 werd daarom een Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt om Frijthout te ontwikkelen tot een landschapspark met wandel- en fietsverbindingen, waterbuffering en een natuurlijk karakter. 

 

Vooraleer de aanleg van start kon gaan, moest er uiteraard onderhandeld worden met de grondeigenaren. Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap verklaart de meerwaarde van de samenwerking: “De gemeenten Hove en Boechout en vzw Kempens Landschap verwierven elk een deel van de gronden en de provincie Antwerpen staat in voor het beheer van de Koude Beek. Dankzij deze samenwerking is de toekomst van het volledige gebied veiliggesteld en konden de geplande inrichtingswerken effectief uitgevoerd worden.”

De voorbije maanden werd het gebied ingericht als een landschapspark. Er werden verbindingsfietspaden en wandelpaden aangelegd en de Koude Beek kreeg terug een prominente rol in het gebied. Ook werden een speelzone, een boomgaard en twee hondenlosloopweiden aangelegd. Tenslotte werd ook een extra stuk bos geplant. “Het resultaat is geen klassiek parklandschap, maar een wat woester toegankelijk open groen landschap waar recreatie en natuur in evenwicht zijn.” getuigt Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. 

Rik Röttger, gedeputeerde Provincie Antwerpen, benadrukt het belang van het gebied:”Frijthout is een verhaal van overleg en samenwerking met aandacht voor recreatie, natuur, biodiversiteit en het open karakter van het terrein. De beekvallei van de Koude Beek die ontspringt in Hove en loopt tot aan het domein Rivierenhof in Deurne heeft een belangrijke natuurverbindingsfunctie.”

Ook de gemeente Hove is blij met het resultaat. Bart Van Couwenberghe, schepen van de gemeente Hove: “Frijthout is een van de natuurkerngebieden van Hove naast het gemeentepark Weyninckhove, het open landschap van de Boshoek en het Uilenbos waar de gemeente samen met de partners Kempens Landschap en Natuurpunt grote delen natuurgebied en landschap veiligstelt voor de toekomst” 

Boechouts burgemeester Koen T’Sijen is blij met deze groene beleving in de buurt: “Voor Boechout sluit het Frijthout prachtig aan op het Molenveld, of de Sfinksweide, die we hebben verworven van Matexi en hebben omgezet van woonuitbreidingsgebied naar parkgebied. Op deze manier versterken we de groene buffer tegenover de stad en creëren we publieke, groene ruimte voor vele inwoners van onze gemeenten.”

Als afsluiter van al dit harde werk wordt op zondag 24 juni een heerlijk landschapsfeest georganiseerd. De activiteiten starten om 15 uur en gaan door tot 18 uur. Je kan vanalles beleven bij de verschillende info- en doekraampjes. De Baravan van de Vredewijk zorgt voor de nodige verfrissing en bij Wafelsenzo kan je genieten van lekkere zoetigheden. Verder kan je ook nog een interactieve natuurquiz oplossen of een aantal sportieve spelletjes spelen en genieten van een streepje muziek van Murgafanfare Agrum. Iedereen is welkom om mee te komen vieren!

Wanneer:    Zondag 24 juni 2018, van 15 uur tot 18 uur
Waar:   Oudstrijdersstraat, 2540 Hove (einde van de doodlopende straat)