Twintig jaar restauratie van het Robustelly-orgel

Om de 20ste verjaardag van de restauratie van het Robustelly-orgel te vieren, organiseert kerkfabriek Langdorp een feestelijk concert voor orgel en trompet. Pierre Ramakers, de organist uit Scherpenheuvel die 20 jaar geleden het gerestaureerde orgel plechtig inspeelde, neemt opnieuw de honneurs waar. Hij zal samen met trompettist Simon Van Hoecke uit Herkde-Stad een feestelijk repertoire brengen in de Sint-Pieterskerk van Langdorp. Na het concert is er nog tijd voor een gezellige babbel tijdens de receptie.

Tijdens het feestconcert vindt een academische zitting plaats waar oud-pastoor Paul Eerlings een toespraak houdt over de uitgevoerde restauratiewerken. Hij was het die destijds aandrong op een grondige restauratie van het beschermde Robustelly-orgel. Hij wil eveneens de aandacht vestigen op de gewaardeerde rol van de parochianen. Vervolgens zal de kerkraad de toekomstplannen van de kerk en de dorpssite onthullen.

“Het Robustelly-orgel is al meer dan 230 jaar oud”, licht schepen van Stadspatrimonium, Monumenten en Kerkfabrieken Bob Verstraete toe. “De bouw van het orgel duurde ongeveer 2 jaar en kostte destijds 1.900 Guldens Brabants. De naam ‘Robustelly’ is afkomstig van de orgelbouwer Guillaume Robustelly. Twintig jaar geleden restaureerden orgelbouwers Nagels uit Kozen en Pels uit Herselt het orgel volledig.”

Vijf jaar vzw Arbeidszorgproject ’t Hof

Op zaterdagavond 27 augustus 2016 organiseert vzw ’t Hof een tuinconcert om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen vanaf 18 uur terecht in tuin van vzw ’t Hof. Op zondag wordt het centrum van Langdorp een feeststraat. De dorpskern wordt vanaf ’s middags afgesloten. Je kan er terecht voor het dorpsfeest met gezellige kraampjes, leuke activiteiten, lekkere hapjes en drankjes. Bezoekers kunnen er proeven van het aanbod van plaatselijke verenigingen. Fanfare De Demervallei zal de feeststraat plechtig openen. Daarna kan je deelnemen aan een begeleide natuurwandeling of de Sint-Pieterskerk van Langdorp bezoeken met een heemkundige gids. Ook voorzien: kinderanimatie, straattheater, volksspelen, een kookworkshop, een fotomuur…

Ook de Frambike-tour is van de partij. “Omdat de nadruk ligt op plaatselijke schatten, is de Frambike-fietstocht hier perfect op zijn plaats”, zegt schepen van Welzijn Geert Schellens. “De Frambike-tour loopt langs plaatselijke producenten die lokale, ambachtelijke producten aan huis verkopen. Ideaal om met de fiets te verkennen. Ook zijn er tandems ter beschikking voor mensen met een beperking.”

Beide evenementen worden gerealiseerd met de medewerking van het stadsbestuur en Rotaryclub Aarschot.

Programma ‘Langdorp feest’:

Vrijdag 26 augustus 2016 19 uur Academische zitting

 Toespraak door E.H.P. Eerlings

 Toespraak door de kerkraad

 Toespraak door schepen van Stadspatrimonium, Monumenten en Kerkfabrieken Bob Verstraete

Feestelijk concert voor orgel en trompet Sint-Pieterskerk Langdorp

Vanaf 20.45 uur Receptie

 

Zaterdag 27 augustus 2016 19 uur Tuinconcert Tuin vzw ’t Hof Langdorpsesteenweg 246 - 3201 Langdorp

 

Zondag 28 augustus 2016 Van 14 tot 18 uur Dorpsfeest Centrum van Langdorp