Vlaams minister van Werk Muyters schrapt de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden. "Voor wie langer dan een jaar werkloos is, ligt de kans om terug werk te vinden nochtans bijna drie keer lager dan de gemiddelde kans”, zegt Yasmine Kherbache. “De laatste 5 jaar steeg het aantal Vlaamse werkzoekenden dat langer dan een jaar op zoek is naar een job met 27 procent. Het aantal dat langer dan twee jaar op zoek is, steeg in dezelfde periode met 23 procent.Het is dan ook onbegrijpelijk dat de minister die langdurig werzoekenden in de steek laat. Hij maakt hen een pak duurder dan in het verleden, duurder dan jongeren en 55-plussers."

Kherbache bewijst haar stelling met cijfers. “In 2014 hadden 41.513 langdurig werkzoekenden in de leeftijdsgroep 25-54 jaar recht op een doelgroepkorting van 400 tot 1.000 euro per kwartaal. 16.459 van hen waren ouder van 45 jaar. 19.670 van hen waren nieuwe gevallen die in 2014 voor het eerst het recht daarop openden. Meteen wordt duidelijk dat voor een hele grote, kwetsbare groep de hertewerkstellingskansen substantieel zullen slinken door het wegvallen van die kortingen".

Tot slot wijst Kherbache er op dat deze maatregel vooral de laaggeschoolden zal treffen. "Iedereen weet dat laaggeschoolden oververtegenwoordigd zijn in de (langdurige) werkloosheid. Eens werkloos ligt hun kans om werk te vinden bijna de helft lager dan de gemiddelde kans. Door de maatregelen van Muyters krijgen ze het deksel op de neus. Een 45 jarige caissière die slachtoffer wordt van een herstructurering wordt zo een vogel voor de kat".