Op de website van de VDAB staan sinds deze week de werkloosheidscijfers van de maand augustus 2015 te lezen. Positief nieuws is dat de dalende trend van de kortdurige werkloosheid zich doorzet. Veel minder goed nieuws is dat het aantal zeer langdurig werkzoekenden (langer dan twee jaar) 11% hoger ligt dan in de zelfde maand van vorig jaar. De cijfers van de langdurige werkloosheid bereiken daarmee een ongezien hoogtepunt.

“Het is onbegrijpelijk dat Minister Muyters de maatregelen om de aanwerving van langdurig werkzoekenden aan te moedigen, afbouwt”, zegt Yasmine Kherbache. “Hij wil de RSZ-korting voor langdurig werkzoekenden schrappen, omdat deze mensen voor hem geen aparte doelgroep meer zijn. Deze cijfers bewijzen net het tegengestelde: er is wel degelijk nood aan een beleid om maat van langdurig werklozen. Of geeft Muyters hen definitief op?”