Wie zijn of haar grof vuil kwijt wil in het nieuwe containerpark van Sint-Pieters-Leeuw moet heel wat geduld hebben. Vooral op zaterdag zijn wachttijden van 20 minuten of meer geen uitzondering. Oorzaak ligt bij de weging en persing van het groot huisvuil. Per klant kan dit makkelijk enkele minuten in beslag nemen.

Om de wachttijden in te korten, vraagt gemeenteraadslid Guy Jonville (SP.A) de manier waarop het grof vuil wordt verwerkt te herzien. “Volgens de huidige procedure moet het afval van elke klant gewogen en verschillende malen geperst worden. Vooral het persen neemt heel wat tijd in beslag. Er moet worden onderzocht of op piekmomenten een systeem kan worden uitgewerkt waardoor de verwerking van het grof vuil vlotter kan verlopen.”

Het SP.A-gemeenteraadslid beklemtoont dat de oorzaak van dit probleem niet bij het personeel ligt, maar bij de te volgen procedure. “Onze inwoners betalen sinds begin dit jaar 2 euro voor de toegang tot het containerpark en daar bovenop nog 0,16 euro per kilo voor de verwerking van hun afval. Het minste dat je dan mag verwachten, is dat dit op een vlotte, klantvriendelijke manier verloopt. Dat is nu niet het geval”, besluit Jonville.