Fuiven op Mechels grondgebied mogen tot 3 uur duren. Sommige feestvierders willen nog iets langer een stapje in de wereld zetten en voortaan kan dat ook in Perron M. Het stadsbestuur besliste het sluitingsuur voor de fuifzaal vast te leggen op 5 uur. Ook het nijpend tekort aan repetitieruimte in Mechelen wordt kleiner door de inrichting van een nieuw lokaal in Perron M.

[image]
Sinds de opening van Perron M, 1 jaar geleden, zijn er geen klachten gemeld in verband met overlast. Wel vroegen een aantal organisatoren en jongeren om het sluitingsuur te verlaten. “Aangezien er geen problemen zijn, willen we de Mechelse jeugd de kans geven om iets langer te feesten in de fuifzaal. Op vraag van de organisator kan vanaf nu een evenement eindigen om 5 uur. Indien dit nieuwe sluitingsuur toch problemen veroorzaakt zullen we dat evalueren, maar ik heb liever dat onze jeugd iets langer kan feesten in de stad in plaats van om 3 uur nog naar andere evenementen te trekken buiten de stad”, zegt schepen van Jeugd Caroline Gennez.

Ook het tekort aan repetitieruimte wordt aangepakt. Reeds bij de opzet van Perron M werd getracht om een repetitielokaal in te richten. Na inventarisatie van de bestaande lokalen blijkt dat de vraag hoger ligt dan het aanbod. “Met steun van de provincie zullen we in Perron M een repetitielokaal inrichten, uiteraard met de nodige technische voorzieningen. Een op te richten stuurgroep, voornamelijk bestaande uit jongeren, zal een gebruiksreglement uitwerken. We hopen de nood hiermee een beetje te verlichten, en aldus meer kansen te geven aan Mechelse bands”, aldus Gennez.
 
De fuifzaal is een succes, meer dan 60 evenementen vonden het eerste jaar plaats. Een aantal kinderziektes werden ondertussen ook opgelost of worden onderzocht. Later dit jaar zal het stadsbestuur de zaal verder evalueren en bijsturen waar nodig en mogelijk.