Het stadsbestuur heeft beslist om het sluitingsuur voor de fuifzaal Perron M aan het Douaneplein te verlengen van 3 naar 5 uur 's morgens. Sinds de opening een jaar geleden liepen er geen klachten van overlast binnen.

,,We willen de Mechelse jeugd de kans geven om iets langer te feesten in de fuifzaal. Ik heb liever dat onze jeugd iets langer in onze stad kan feesten in plaats van om 3 uur nog naar andere evenementen te trekken buiten de stad'', zegt schepen van Jeugd Caroline Gennez (SP.A). Ook het nijpend tekort aan repetitieruimte in Mechelen wordt aangepakt. ,,Er komt een nieuw lokaal met de nodige technische voorzieningen. Een op te richten stuurgroep, voornamelijk bestaande uit jongeren, zal een gebruiksreglement uitwerken. We hopen de nood hiermee een beetje te verlichten en meer kansen te geven aan Mechelse bands'', zegt Gennez.

 Naar aanleiding van een jaar Perron M zette Animo Mechelen gisteren fuifcoördinator Tim Gordts in de bloemetjes. Tegelijk overhandigden ze hem een aantal voorstellen tot verbetering. Zo zou de tapinstallatie niet naar behoren functioneren en de akoestiek belabberd zijn. Ook de hoge kosten voor de - verplichte - veiligheidsmensen zijn vele organisatoren een doorn in het oog. Later dit jaar zal het stadsbestuur de zaal verder evalueren en bijsturen waar nodig.