N-VA, Open Vld, CD&V en MR kwamen overeen de levensduur van de twee centrales te verlengen als de beschadigde reactoren in Doel en Tihange buiten gebruik blijven. Ook de aanvoer vanuit het buitenland zal worden bekeken. Tegen het einde van het jaar moet de bevoorradingszekerheid op basis van die parameters "geobjectiveerd" worden. "Men zou de producenten moeten stimuleren om in alternatieven voor kernenergie te investeren, maar men doet nu net het omgekeerde", aldus sp.a-fractieleider Karin Temmerman. "Doel 1 en 2 zijn op dit moment nog steeds open. Om de bevoorradingszekerheid voor deze winter te garanderen, hoef je ze echt geen tien jaar langer op te houden."

Eerder kwam de regering-Di Rupo overeen ze in 2015 te sluiten. Die wet op de kernuitstap zou dus snel opnieuw bekeken worden - in ieder geval wil de toekomstige federale coalitie de datum van 2025 om alle kerncentrales definitief te sluiten, behouden.

"Nu er verschillende centrales in België uitgevallen zijn, wordt aangetoond dat kernenergie niet onfeilbaar is", gaat Karin Temmerman verder. "Laat ons zoeken naar de alternatieven die die zekerheid wel bieden." Ze betreurt dat nu opnieuw geïnvesteerd wordt in "energie van het verleden."

Karin Jiroflee wijst er op dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gewaarschuwd heeft dat er in Doel 1 en Doel 2 ingrepen moeten gebeuren om ze langer open te kunnen houden. "Mogelijk zullen die noodzakelijke investeringen tegen de twee miljard lopen. In ieder geval zal sp.a erop toezien dat het FANC de voorwaarden om de centrales langer open te houden, handhaaft", aldus Karin Jiroflee. Zij wijst er ook op dat de verlenging op geenszins een oplossing is voor de stroomtekorten die deze winter worden verwacht. "Die stroomtekorten zij net gevolg van scheurtjes en defecten in andere centrales. Het is fout om naar kerncentrales te kijken als de oplossing voor onze energieproblemen, ze zijn net de oorzaak."