Als stadsbestuur streven wij er naar om beschikbare open ruimte in te vullen aan de hand van de bestaande noden en deze in te vullen met creatieve projecten die respect hebben voor de eigenheid van onze stad. 

Onderzoek wees uit dat er in het zuidelijk deel van de Vaartdijkstraat een grote nood is aan beschikbare open en groene ruimte. Daarom zal het Lapperfortbos verder uitgebouwd worden als groene recreatieruimte en op deze manier definitief beschermd worden!

Sport & Recreatie

Hiernaast zal het domein van 8 hectare op het voormalig rangeerstation van de NMBS ingekleurd worden voor sport en recreatie. Dit  in aansluiting met de groene long van het Lapperfortbos.

Er wordt gemikt op een meer avontuurlijk publiek met als doel een nieuw soort sportpark te maken voor sporten die men vandaag nog niet in Brugge kan vinden.

Nu zullen de inwoners van Sint-Michiels  binnenkort niet enkel over een multifunctioneel indoorcomplex beschikken op de site van de Xaverianen,  maar ook over een vrij toegankelijke recreatieve open ruimte!

Ook inwoners van de aangrenzende gebieden zoals Oostkamp en Brugge centrum kunnen perfect gebruik maken van het park! Daarom zal er ook extra aandacht uitgaan naar de bereikbaarheid vanuit de aangrenzende gebieden.