Een studie van de Katholieke Universiteit Leuven wijst uit dat lastenverlagingen voor sectoren waar veel werknemers aan te pas komen met vaak aan een laag loon, het meest effect hebben qua bijkomende jobs. “Dat is dan ook duidelijk de weg die we moeten bewandelen”, zegt Bruno Tobback. “Tegelijk zal het de volgende jaren noodzakelijk zijn om onze begroting in evenwicht te houden. De investering die we doen in lastenverlagingen zullen we dus elders in de begroting moeten compenseren.”

“Lastenverlagingen voor laaggeschoolde jongeren en voor ouderen, specifiek voor arbeidsintensieve sectoren, moeten er komen. Zo creëren we jobs, geven we zuurstof aan de economie en gaan we vooruit door samen te werken”, besluit Bruno Tobback.