“Ik ben verrast te horen dat CD&V nu een interne werkgroep onder leiding van Eric Van Rompuy opricht om de taks shift voor te bereiden”, zegt voorzitter Bruno Tobback. “Maar dat lijkt op een afleidingsmanoeuvre, want Van Rompuy is op dit moment al voorzitter van de commissie Financiën.”

“Dat is precies de commissie waar sp.a enkele weken geleden al - met Peter Vanvelthoven - haar voorstel rond een échte taks shift en een vermogenswinstbelasting heeft ingediend. Laten we die discussie dáár dus voeren. Iedereen is het erover eens dat de lasten op arbeid te zwaar wegen in dit land. Laten we er dan eindelijk iets aan doen, in plaats van een zoveelste werkgroep op te richten dat nu vooral op een afleidingsmanoeuvre lijkt.”

“In tegenstelling tot wat de regering Michel-De Wever blijft roepen, is er wel degelijk een alternatief, zijn er wel degelijk andere keuzes te maken. Door zij die geld met geld verdienen eerlijk te laten bijdragen in plaats van de inspanningen ongelijk te verdelen zoals nu. Dan zou een indexsprong niet nodig zijn en zouden gezinnen niet zo hoeven op te draaien voor dit beleid.”

“Een échte taks shift – met een vermogenswinstbelasting - zou een beleid betekenen van positieve keuzes voor onze economie, positieve keuzes voor de groei van onze samenleving. Er is geen excuus om de sterkste schouders niet een stuk van de last te laten dragen. Er is geen excuus om van jongeren, gezinnen en gepensioneerden inspanningen te vragen zonder hoop op een betere toekomst. Vlaamse gezinnen verdienen écht beter”, besluit Tobback.