‘Laten we een einde maken aan de werkloosheid’, zegt Meryame Kitir. ‘Een job is de beste garantie tegen armoede en sociale isolatie.’ Maar in plaats van zieken die opnieuw aan het werk gaan te ondersteunen, straft deze regering hen af. En zij met de lagere inkomens worden het hardst getroffen. 

Wie langdurig ziek is, kan met toestemming van de controlearts weer zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten door deeltijds te gaan werken. Hun uitkering valt dan gedeeltelijk weg. Vroeger werd de resterende uitkering berekend op basis van het loon voor het deeltijdse werk, maar door een beslissing van minister De Block is dat nu veranderd.  ‘Wie meer dan 3.500 euro bruto verdient krijgt in de nieuwe regeling een hogere uitkering’, zegt Meryame Kitir. ‘Wie minder verdient ziet zijn uitkering dalen.’ Kortom: de lagere inkomens worden het hardst getroffen. 

Sp.a vindt dat mensen maximaal moeten aangemoedigd worden om opnieuw aan het werk te gaan. Maar de regering doet net het omgekeerde en bestraft een grote groep mensen die weer willen werken. Sp.a pleit ervoor om iedereen die wil en kan werken maximaal te ondersteunen om dat ook te doen. Want een job is de beste garantie op een degelijk inkomen.