Op donderdag 18 mei 2017 kregen de kinderen van gemeentelijke basisschool De Krekel een brief mee naar huis, met daarop de afdruk van een krantenartikel, zoals verschenen op woensdag 17 mei 2017 in Het Laatste Nieuws. Het betreffende artikel is een politieke reactie van burgemeester Frank Bruggeman op de noodoproep van SP.A Zelzate tot het gemeentebestuur om de verdere verloedering van onze gemeentelijke gebouwen een halt toe te roepen en dringend werk te maken van enkele urgente investeringen in ons patrimonium, waaronder ook de toiletten van de gemeentelijke basisschool. Dit bericht aan de ouders hoort echter altijd neutraal en apolitiek te zijn.

Op deze brief werd geen verantwoordelijke uitgever vermeld. De inrichtende macht van onze gemeenteschool is het gemeentebestuur en het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het dagelijks beheer van de school. Onmiddellijk stellen wij ons de vraag of een lid van het college hiervoor de opdracht heeft gegeven… ? De gemeenteraad vraagt alvast aan de gouverneur dit te onderzoeken.

Wij betreuren dat dit persbericht werd meegegeven met de leerlingen. Dit bericht geldt als officiële communicatie, maar is volkomen eenzijdig, ongenuanceerd, partijdig en subjectief. Van een neutrale berichtgeving is immers absoluut geen sprake, terwijl elke vorm van communicatie vanuit het gemeentebestuur naar de kinderen en hun ouders, te allen tijde objectief en neutraal hoort te zijn. De deontologische regels werden flagrant aan de laars gelapt en de gemeenteschool werd gebruikt als forum voor een politieke partij.

De SP.A-fractie wenst echter zéér uitdrukkelijk te benadrukken dat zij de integriteit van het onderwijzend personeel noch die van de schooldirectie in twijfel trekt! Het voltallige Krekelteam levert fantastisch werk en mag trots zijn op wat het realiseert! Wij staan dan ook voor de volle 200% achter ons gemeentelijk onderwijs, het pedagogisch project en het voltallige schoolteam. En dat zullen we altijd blijven doen!

Ambtenaren moeten te allen tijde de ruimte en vrijheid krijgen hun taken te vervullen zonder het risico te lopen het slachtoffer te worden van politieke spelletjes. Dat de visie van de meerderheidspartijen omtrent gemeentelijk onderwijs haaks staat op de overtuiging van SP.A Zelzate, werd deze legislatuur reeds vele keren pijnlijk duidelijk. Uitgerekend de partij van de burgemeester, VLD-SD, liet zich bij monde van haar fractievoorzitter reeds herhaaldelijk ontvallen dat zij zich vragen stelt bij het voortbestaan van het gemeentelijk onderwijs.

Wij betreuren dat op de kap van kleuters en kinderen politiek wordt gevoerd en dat hiervoor het gemeentelijk onderwijs wordt misbruikt. SP.A-fractieleider Brent Meuleman, zelf oud-leerling van de gemeentelijke basisschool, roept zijn collega’s in de gemeenteraad en het college dan ook op om politieke debatten te voeren in de gemeenteraad, niet via de gemeentelijke basisschool. Zo beschermen we ook onze ambtenaren die zich dagelijks keihard inzetten voor onze gemeente.

SP.A Zelzate wenst alle Krekeltjes en hun juffen en meesters morgen een fantastisch schoolfeest toe! Dat onze gemeenteschool - álle Zelzaatse scholen - nog vele jaren mogen groeien en bloeien!