Na de verwelkoming door de lokale voorzitter die in zijn korte toespraak het belang onderstreepte van de inzet van alle leden en sympathisanten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, benadrukte lokaal Vlaams Parlementslid Katia Segers het belang van de onze regio in de Brussels Rand. 

Tenslotte kregen de massaal opgekomen aanwezigen van nationaal voorzitter John Crombez de echte ingrepen van de federale en Vlaamse regering nog kort uitgelegd. Of dat eigenlijk nog moest, zei hij achteraf. Iedereen voelt al degelijk in de portemonnee de duurdere prijzen voor water, gas en elektriciteit. Om nog maar van het duurder wordend openbaar vervoer te spreken. Hij eindigde echter positief dat het tij kan worden gekeerd door verder als partij keihard te werken en daarbij alle progressieve krachten te bundelen.