sp.a Geraardsbergen is al langer vragende partij om extra zuurstof te voorzien voor het handelscentrum. Het handelscentrum zou één van de uithangborden moeten zijn om winkeliers (van buitenaf) aan te trekken om de winkels in onze stad en onze stad zelf te bezoeken.

De provincie Oost-Vlaanderen publiceerde onlangs de gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel of “kleinhandel” zoals we in de volksmond zeggen. Een bundeling van héél wat interessante gegevens over de detailhandel in Geraardsbergen. sp.a Geraardsbergen moest spijtig genoeg enkele verontrustende cijfergegevens vaststellen.Zo kan er ten opzichte van 2008 een forse daling (-27,7%) in de tewerkstelling van de horeca worden vastgesteld.
 “Geraardsbergen is een bruisende stad op vlak van horeca en natuurlijk moeten we zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft ‘ zegt gemeenteraadslid Emma Van der Maelen. 

De tewerkstelling in de detailhandel zien we dan weer stijgen met 14%, maar het aantal zelfstandigen in deze detailhandel daalt wel met 13%. Hieruit kunnen we concluderen dat er minder mensen het risico durven nemen om een zaak in deze sector te starten.

Ook op vlak van het winkelaanbod geeft de gemeentelijke feitenfiche een overzicht van tal van indicatoren. “De meest verontrustende cijfers die we vaststellen zijn de cijfers met betrekking tot de leegstand” zegt Emma Van der Maelen. “Zo zien we het aantal leegstaande panden tussen 2008 en 2017 stijgen met 62,5%” vult Van der Maelen aan. “Leegstaan is achteruitgaan” voegt ze eraan toe.
Nog verontrustender is dat de leegstand in Geraardsbergen ook van lange duur is want 80% van de handelspanden staan voor meer dan 1 jaar leeg. “42% van de leegstaande panden in Geraardsbergen staat zelf langer dan 3 jaar leeg!”. De cijfers geven ook aan dat deze leegstand zich voornamelijk in het centrum van de stad situeert. Naast deze sterke stijging van de leegstand, merken we ook een lichte daling van het aantal gevulde commerciële panden. Een gevreesde combinatie dus.

De cijfergegevens geven ook een beeld van de koopstromen in (en uit) Geraardsbergen. Deze tonen ook aan dat Geraardsbergen niet de grootste aantrekkingskracht heeft in de omliggende omgeving. Van de nabij gelegen gemeenten kunnen we wel een instroom vinden, maar verderaf kan Geraardsbergen maar bijzonder weinig kopers aantrekken.De cijfergegevens zijn volgens Emma Van der Maelen dan ook verontrustend. 

“We zijn ondertussen al jaren vragende partij dat het stadsbestuur extra zuurstof voorziet voor het handelscentrum”. Zo deden we al verschillende voorstellen om de aantrekkelijkheid van het handelscentrum te verhogen: gratis parkeren uitbreiden, parking de bleek gratis maken, pop-up invulling van leegstand,…“Deze cijfers tonen dan ook aan dat een extra inspanning zich opdringt.” Besluit Van der Maelen. sp.a Geraardsbergen zal de komende maanden dit ook blijven aankaarten bij het stadsbestuur.”