Volgens schepen van Economie en Middenstand Caroline Gennez (sp.a) is de leegstand van de Mechelse handelspanden in twee jaar gedaald met 20 procent.

"Volgens een studie van de firma Locatus zou evenwel één op zes winkels in de Mechelse binnenstad leeg staan. Ik trek deze cijfers in twijfel. Midden 2007 waren er nog 166 leegstaande handelspanden op het grondgebied Mechelen, de meest recente gegevens -van juli 2009- spreken over amper 118 panden", aldus Gennez. "Dat we door de crisis een toename zouden kennen van 1 op 13 leegstaande handelspanden naar 1 op 6, zou wel heel straf zijn. Maar het is moeilijk om er een exact getal op te plakken, omdat het stadsbestuur deze panden pas na één jaar als structurele leegstand beschouwt."

Om de problematiek in kaart te brengen, lanceerde de stad in 2008 het 'Commercieel Strategisch Plan'. "Dit heeft drie doelen: de commerciële functie van het stadscentrum versterken, de leegstand terugdringen en de winkelgebieden in buurten en wijken behouden", aldus Gennez. "Dit doen we door de leegstand in kaart te brengen, de leegstandtaks beter te innen en samen te werken met vastgoedkantoren om leegstaande panden in de kijker te zetten. Ook de premie voor gevelrenovatie moedigt handelaars aan bij te dragen tot de uitstraling van onze stad. Een nieuwe premie steunt nieuwe handelaars die zich in bepaalde straten vestigen. En de stad organiseert jaarlijkse initiatieven zoals het 'Warm Welkom Weekend' van 12, 13 en 14 maart. Voor de buurtwinkels in de wijken en dorpen stellen we weldra een actieplan voor."