Het commercieel strategisch plan Mechelen zal binnenkort klaar zijn. Nu reeds blijkt een belangrijk probleem de leegstand van handelspanden in de binnenstad, die veel hoger is dan het Vlaamse gemiddelde.

Schepen van Economie Caroline Gennez blijft niet bij de pakken zitten: “In de binnenstad staan vandaag 129 handelspanden leeg. Te veel en we starten dan ook onmiddellijk met een geïntegreerde aanpak om de winkeldriehoek te versterken. Een persoonlijke en intensieve begeleiding van eigenaars moet de leegstand verminderen en we werven een extra personeelslid aan om de dienst economie te versterken”.

Mechelen is een bruisende stad, een bloeiend handelscentrum hoort daar vanzelfsprekend bij. Een flankerend beleid om de leegstaande handelspanden een nieuwe invulling te geven is dan ook van primordiaal belang om de winkeldriehoek aantrekkelijk te houden. Prioritair wordt de binnenstad aangepakt, in een volgende fase zullen ook de bedrijventerreinen en de wijken gescreend worden op leegstaande bedrijfsruimten.

“We willen in de eerste plaats overleggen met eigenaars en stimulerende maatregelen nemen. Van herlokalisatiepremies tot vestigingspremies, een degelijke advisering naar invulling, we stellen een bouwverordening op voor functiewijzigingen, zullen advies verlenen voor strategische aankopen door de stad zelf en pro-actief bedrijven werven om zich in onze stad te vestigen. Niet alleen de leegstand wordt zo bestreden, het kan tevens een stimulans zijn voor de Mechelse economie, niet onbelangrijk in een stad die blijft werken om elke Mechelaar aan een job te helpen”, zegt Gennez.

Maar de stad wil ook een stok achter de deur hebben. Het belastingreglement op leegstaande panden kleiner dan 500 m2 zal daarom afgestemd worden op het huidige reglement op woningen zodat een effectievere controle en opvolging kan gebeuren voor eigenaars van leegstaande handelspanden die weigeren mee te werken aan een bruisende Mechelse economie.

“De ervaring met de strijd tegen leegstaande woningen leert ons dat een intensieve begeleiding en een pak flankerende maatregelen hun vruchten afwerpen. Onze stad moet aangenaam zijn om te wonen, te leven en te werken. Dat kan niet zonder een sterk handelscentrum en daar willen we de volgende jaren in investeren”, besluit Caroline Gennez.