Volgens een studie van Locatus zou één op zes winkels in de Mechelse binnenstad leeg staan. Schepen van Economie en Middenstand Caroline Gennez trekt deze cijfers echter in twijfel. “Midden 2007 waren er nog 166 leegstaande handelspanden op het grondgebied Mechelen. De meest recente gegevens van juli 2009 spreken over 118 panden.

Dit betekent dus dat de leegstand op twee jaar tijd gedaald is met 20%”, aldus Caroline Gennez (sp.a).

Het Mechelse stadsbestuur wil de cijfers van één op zes leegstaande handelspanden nuanceren. Van de 1647 onderzochte handelspanden midden 2007 stonden er 166 leeg. Midden 2009 bedroeg deze leegstand met 118 op 1548 onderzochte handelspanden 7,6%. De recentste onderzochte cijfers spreken dus van 1 op 13 leegstaande handelspanden. “Dat we door de crisis een toename zouden kennen van 1 op 13 leegstaande handelspanden naar 1 op 6 zou wel heel straf zijn. Doch dit is ook heel moeilijk te bepalen daar wij deze panden pas na één jaar als structurele leegstand beschouwen. Het is immers logisch dat het enkele maanden duurt voordat een pand verhuurd of verkocht wordt. Met ons beleid waarbij Mechelen wordt gepromoot als een aantrekkelijke winkelstad, proberen wij ondanks de crisis de leegstand te beperken en zelfs nieuwe handelszaken aan te trekken”, verklaart schepen Caroline Gennez.

Om de problematiek in kaart te brengen, heeft de stad in 2008 het ‘Commercieel Strategisch Plan’ gelanceerd. Hierin wordt de visie op de toekomst van Mechelen als winkelstad toegelicht. “Met dit plan willen wij drie doelstellingen bereiken. De commerciële functie van het stadscentrum wordt versterkt, de leegstand wordt teruggedrongen en de winkelgebieden in buurten en wijken worden behouden”, zegt Caroline Gennez. Aan deze visie wordt een concreet actieplan gekoppeld dat gebaseerd is op vijf pijlers.

Eerst en vooral probeert het stadsbestuur door een proactief beleid de leegstand meer te monitoren en de leegstandtaks beter te innen. Daarom is er op de dienst Economie een medewerker aangenomen die zich hierop toelegt. Er zal ook worden samengewerkt met vastgoedkantoren om leegstaande panden in de kijker te zetten. Als tweede maatregel is er de onlangs door de gemeenteraad goedgekeurde premie voor gevelrenovatie om bestaande handelaars aan te moedigen zelf bij te dragen tot de uitstraling van onze stad. Daarnaast is er eveneens nieuwe vestigingspremie om nieuwe handelaars te steunen die zich in bepaalde winkelstraten willen vestigen. Ten vierde is het de bedoeling om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken. Zo wordt er momenteel samen met de KHM gewerkt aan een nieuw concept voor de afbakening van dit gebied. “We proberen de winkels te groeperen in de binnenstad als een gezellig openlucht shoppingcenter. Het historisch karakter van Mechelen is een grote troef die we meer moeten uitspelen. Daarom zullen we bij de aanleg van het openbaar domein hiermee rekening houden, bijvoorbeeld op de Korenmarkt. Zo ook hebben we dit jaar gepland om de kleine winkelstraatjes tussen Ijzerenleen en Bruul op te fleuren. De stad organiseert ook jaarlijkse initiatieven die meer gepromoot zullen worden. Een goed voorbeeld is het Warm Welkom Weekend van 12, 13 en 14 maart dat met de komst van ‘Trinny & Susannah’ (Vitaya) Mechelen op de kaart zal zetten als aangename winkelstad”, aldus nog schepen van Economie en Middenstand Caroline Gennez. Ten slotte worden ook de vele buurtwinkels in de wijken en dorpen niet vergeten. Daarom zal het stadsbestuur in de nabije toekomst een buurtwinkelactieplan voorstellen.