Het was gemeenteraadslid Ives Goudeseune (SP.A) die de kat de bel aanbond. “De bewoners van de Wielewaalstraat en de rest van de Hollebekenaars ergeren zich steeds meer aan de leegstand van de huizen in de Wielewaalstraat 22-24”, schreef hij in een brief naar schepen Dominique Dehaene (CD&V), die ook voorzitter is van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. “Voor deze woningen, die al lange tijd onbewoond zijn, was er een project gepland bij Ons Onderdak. Men zou er meerdere appartementjes van maken. Maar ondertussen blijkt dat er weinig, eigenlijk geen, vooruitgang te merken valt. Intussen is de omgeving aan het verloederen. Net daarachter ligt het Hollebeekse speelplein waardoor spelende kinderen misschien tot ‘avontuur’ worden uitgenodigd. Mag ik u vragen het nodige te doen om de omgeving wat aanvaardbaarder te maken? Het gras kort houden zou al een begin kunnen zijn.”

Nieuwsgierige tieners?

“Ik volg dit dossier op de voet omdat ik in de vorige legislatuur in Ons Onderdak zetelde als raadslid en dus goed weet dat wat toen besloten werd nu nog altijd niet gerealiseerd is”, zegt Ives Goudeseune. “Ook in december vorig jaar heb ik navraag gedaan naar dit project. Toen waren er problemen met de subsidies van de Vlaamse overheid. Nu we een half jaar verder zijn en er nog steeds geen duidelijkheid is, heb ik nogmaals de vraag gesteld aan de schepen, ook al omdat de omgeving aan het verloederen is. De onbewoonde woningen worden bovendien niet afgeschermd met een omheining zodat iedereen er in principe vrij in en uit kan. Zolang er geen ongevallen gebeuren is er natuurlijk niets aan de hand, maar de nieuwsgierigheid van de tieners haalt vaak de bovenhand op de veiligheid.”

In een reactie betreurt schepen Dominique Dehaene (CD&V) dat het raadslid met het verhaal naar de pers stapte. “Er zijn heel wat bouwprojecten lopende in onze stad”, verklaart Dominique Dehaene. “Jammer dat het raadslid zich focust op dit project. Maar eerstdaags worden architecten aangeschreven om een ontwerp in te dienen. De opdracht omvat de sloop van twee woningen en de bouw van vijf huurwoningen. Ondertussen gaf ik de opdracht aan Westlandia om het gras te maaien.”

Nog in Hollebeke is er eveneens wrevel over het leegstaande café De Slachter. In november 2009 kochten schrijnwerker Patrick Bryon en zijn vrouw Ria Breyne het dorpscafé. Hun bedoeling was, zo klonk het toen, om er verbouwingen uit te voeren en er een eethuis en dakappartement in te richten. Zeven jaar later zijn de verbouwingswerken nog steeds niet gestart en dat roept heel wat vragen op in Hollebeke. Ria Breyne begrijpt de bezorgdheid van de Hollebekenaren maar zegt dat de plannen niet definitief geschrapt werden. “Mijn man wil alles zelf doen en heeft de voorbije jaren echt onvoldoende tijd gehad om te starten met de bouwwerken. Ondertussen werden wel al kleine afbraakwerken uitgevoerd.”

Beroepsbezigheden

Café De Slachter, gebouwd in 1932, sloot definitief de deuren in 1999. Tien jaar later kocht Patrick Bryon het pand om het te verbouwen tot een eetcafé met twee appartementen op de eerste verdieping en in de zolderruimte. De schrijnwerker rekende op ruim een jaar vooraleer de verbouwingswerken voltooid zouden zijn. “Te drukke beroepsbezigheden, meer moet achter de leegstand van het pand niet gezocht worden”, aldus nog Ria Breyne. “Het blijft dus de bedoeling om De Slachter drastisch te verbouwen tot eetcafé en een passiefappartement met twee slaapkamers.” (MDN)

Uit: Het Wekelijks Nieuws 27-05-2016