“Het is erg belangrijk dat banken meestappen in het streven naar energiezuinige nieuwbouw”, zegt Freya Van den Bossche. “Door te investeren in een zuinige woning zorgt de bouwer ervoor dat hij voor de rest van zijn leven een gevoelig lagere energiefactuur heeft. Maar dat vergt in het begin wel een extra investering.”

“De maandelijkse besparing op de energiekost zorgt er echter voor dat iemand ook een hogere afbetalingscapaciteit heeft en dus meer kan lenen om de initiële meerkost te overbruggen”, licht Freya Van den Bossche toe. “Het is dus van groot belang dat de banken die energiebesparing mee in rekening brengen wanneer ze leningen toekennen. Op die manier maken ze het mogelijk dat mensen investeren in zuinige nieuwbouw.”

Daarnaast blijkt uit nieuwe cijfers dat de Vlaming steeds zuiniger bouwt. “Bijna de helft van de bouwaanvragen voldeed in 2012 al aan de E60-norm, een maat voor hoeveel een woning aan energie opslorpt. Nochtans is die norm pas sinds 1 januari 2014 verplicht. Veel Vlaamse bouwers zien dus in dat het loont om zo zuinig mogelijk te bouwen en doen al beter dan wat verplicht is”, besluit Freya Van den Bossche.