Fietsdiefstallen zijn een echte plaag in de Zuidrand van Antwerpen. Vorig jaar werden alleen al in Mortsel liefst 197 fietsdiefstallen geregistreerd. En in de praktijk ligt het aantal waarschijnlijk nog veel hoger. Vele slachtoffers deden er namelijk geen aangifte van, zo zijn de vermoedens.

“Slachtoffers van een fietsdiefstal kunnen weldra een maand lang gratis gebruik maken van zo’n leenfiets”, legt schepen voor Fietsbeleid Steve D'Hulster (sp.a) uit. “De eerste 5 leenfietsen zijn vanaf nu beschikbaar. Ten eerste trachten we zo de slachtoffers van een fietsdiefstal uit de nood te helpen. Dankzij een leenfiets gunnen we ze wat tijd om een nieuwe te kopen. Of zelfs hun oude terug te vinden. Maar ten tweede willen we op deze manier die mensen ook stimuleren om wat sneller aangifte te doen. Dat vergroot namelijk aanzienlijk de kans dat een gestolen fiets ook effectief wordt teruggevonden.

Wie gebruik wil maken van een leenfiets, moet zich gewoon met een kopie van het proces verbaal (van de politie) aanmelden bij het fietspunt.