In maart startte de stad Leuven een nieuw onderwijsproject: Jobspotters. Het biedt jongeren uit de eerste graad van een Leuvense middelbare school de kans om verschillende beroepen te ontdekken. Op het toonmoment op 28 mei vertelden enkele jobspotters over hun ervaringen en over hoe het project hun perspectief verbreedt. ‘Jobspotters’ wordt door de leerlingen, coaches en deelnemende organisaties positief beleefd en krijgt een vervolg in het najaar van 2014. 

Leerlingen in het secundair onderwijs moeten al snel een studierichting kiezen. Het is een belangrijke keuze die hun toekomst bepaalt. Veel jongeren worstelen met deze beslissing omdat ze geen goed beeld hebben van de eigen talenten, voorkeuren en van de jobs die daarbij passen.

Van maart tot eind mei liep het eerste traject van ‘Jobspotters’. Een dertigtal jongeren uit de eerste graad van een Leuvense middelbare school konden proeven van meerdere jobs. Ze kregen de kans om in kleine groep meerdere uren op pad te gaan met een gepassioneerde coach en de job uit te proberen op de werkvloer. De coach laat de leerlingen al doende ondervinden wat ze moeten kennen en kunnen voor een bepaalde job, ondersteunt hen bij hun vragen over ‘later’ en helpt hen inzicht te krijgen in zichzelf en hun talenten. Zo kunnen jongeren hun weg verkennen en de beslissing voor een verdere studierichting vlotter en bewuster nemen.

Partners
Stad Leuven werkt voor het project ‘Jobspotters’ samen met scholen en organisaties die naschoolse activiteiten aanbieden. Afhankelijk van de deelnemende school of organisatie vond ’Jobspotters’ plaats tijdens de schooluren of op woensdagnamiddag. In het eerste traject zorgden onder meer volgende partners voor een coach: VRT Radio, OHL, Materialise, Het Depot, Trente, 30CC, De Wingerd, STUK Kunstencentrum, Sahim Omar Kalifa, ReUsed vzw, Sporty vzw, BatimentA, Delvora Chocolatier, Acco, Cirkus In Beweging, Sportoase, Velo, Museum M, Politie stad Leuven, Brandweer Stad Leuven, Buitenschoolse Kinderopvang Stad Leuven, Johan Geleyns, Koen Monserez, …

Dankzij het project konden de jongeren proeven van onder meer het beroep van politieagent, brandweerman, acteur, journalist, kok, verzorgende, administratief medewerker, productiemedewerker, regisseur, chocolatier,  landbouwer, sportleraar …

Toonmoment
Een tachtigtal geïnteresseerden kwamen op het toonmoment luisteren naar de getuigenissen van de jongeren, de coaches en de deelnemende organisaties. Onder meer zelfgemaakte pralines, 3D geprint speelgoed, een professioneel geregisseerde film en een boek, uitgegeven en te koop bij Acco, werden aan de aanwezigen gepresenteerd.

“Voor veel jongeren is dit een uitgelezen kans om hun blik te verruimen, om andere werelden te ontdekken. Ze ervaren niet alleen wat hen ligt. Ook op sociaal vlak hebben de jobspotters heel wat geleerd van de gepassioneerde coaches”, vertelt Maureen, begeleidster bij Fabota.

“De relatie die de jongeren met de coach opbouwen en het vertrouwen dat ontstaat, is essentieel voor het welslagen van het project”, zegt schepen Ridouani. “Een coach die de jongeren laat voelen in hen te geloven, geeft vleugels en motiveert hen om ervoor te gaan.”
Sharon, één van de jobspotters, beaamt: “ Alle coaches waren zo open en positief dat ik er elke woensdag naar uit keek om iets nieuws te gaan leren.”

Toekomst
‘Jobspotters’ wordt vervolgd vanaf het najaar. Stad Leuven wil het project uitbreiden en nog meer jongeren de kans bieden om samen met een coach hun weg te verkennen. Hiervoor gaat de stad op zoek naar bijkomende coaches en jobspotters.