Vanaf september 2015 krijgen leerlingen met een beperking de kans voortaan op de juiste plaats kwaliteitsvol onderwijs te volgen. “Met deze beslissing vertrekt de Vlaamse regering van het principe gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is”, zegt Pascal Smet.

Leerlingen met specifieke onderwijsnoden kunnen zich inschrijven in het gewone onderwijs. Scholen worden gevraagd redelijke aanpassingen te doen om dat te doen lukken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van specifieke software voor leerlingen met dyslexie of een doventolk voor een dove leerling. Concreet zullen duizenden leerlingen voortaan het gewone in plaats van buitengewone onderwijs volgen. “We voorzien ook extra ondersteuning voor scholen”, aldus Pascal Smet. “Omdat het buitengewoon onderwijs in de toekomst minder en het gewone onderwijs meer leerlingen zal tellen, verschuiven ook de financiële middelen. Om de scholen in het gewone onderwijs voor te bereiden op de vernieuwing komt er een team van begeleiders.” “Vandaag sturen we jongeren die net dat tikkeltje anders zijn, vaak met de beste bedoelingen, naar het buitengewoon onderwijs”, zegt ook Kathleen Deckx. “Zo zitten er bijvoorbeeld nog steeds weinig kindjes met het syndroom van Down in onze buurt- en dorpsschooltjes. Deze kinderen moeten naar een andere school, met de bus, veelal nog ver weg van huis en krijgen zo niet de kans om samen met hun buurjongens of meisjes naar school te gaan, te spelen en zichzelf op die manier in hun vertrouwde omgeving te ontplooien. En dat terwijl er al ontelbare studies hebben aangewezen dat een gewone klasomgeving voor deze kinderen een goede leeromgeving is. Dit decreet brengt daar verandering in. Dit decreet vraagt om een andere mentaliteit, extra inspanningen en misschien wel extra investeringen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat die ook veel extra maatschappelijke winst opleveren. Voor die kinderen die een beetje anders zijn, en voor ons allemaal.”