De laatstejaars van het Sint-Jan Berchmansinstituut hielden een politiek debat met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en sp.a-voorzitter en oppositieleider Caroline Gennez. De leerlingen deinsden niet voor terug voor heel wat kritische vragen.

Hanneke Van Gucht (17): 'Ik stelde tijdens het debat een vraag aan Kris Peeters. Ik wilde wel eens weten waarom de regering in België zo weinig inspanningen levert om sportclubs te steunen in tegenstelling tot sommige andere landen. Ik sport namelijk zelf zeer intensief bij een wielrennerclub in Malderen. Kris Peeters antwoordde dat er wel degelijk veel geïnvesteerd wordt in sportbeleid maar dat hij het gevoel heeft dat het geld beter op een andere manier moet besteed worden. Ik had zijn antwoord wel een beetje verwacht. Ik ken niet zo heel veel van politiek maar Caroline Gennez kwam bij mij vaak veel overtuigender uit de hoek. Ze leek meer achter haar antwoorden te staan. Ik heb nog geen idee of ik op één van beide zou stemmen wanneer ik 18 word.'

Steven Paridaens (18): 'Ik heb aan Caroline Gennez gevraagd waarom het tegenwoordig zo 'in' is om zonen en dochters van politici in te schakelen voor opvolging. Gennez gaf toe dat ze dat concept van opvolging door de kinderen, als een manier om stemmen te ronselen, niet altijd kunnen vond. Ze zei dat dit in alle politieke partijen wordt gedaan en dat ook bedrijven die methode vaak toepassen. Ik was aangenaam verrast door haar eerlijk antwoord en het feit dat ze er zelf geen voorstander van is. Ik vond Vlaams minister-president Kris Peeters heel bekwaam overkomen. Ik had het gevoel dat hij door zijn eenvoudiger taalgebruik met een vleugje humor zich begrijpelijker maakte voor de leerlingen. Ik zou eerder mijn stem uitbrengen voor CD&V dan voor sp.a, maar dat heeft niets te maken met een voorkeur op basis van de persoonlijkheid van een bepaald politicus.'

Willem Van Gool (17): 'Ik heb mijn vraag spijtig genoeg niet kunnen stellen door tijdsgebrek. Ik hoopte uit te vissen waarom zo weinig leerlingen van sportscholen uiteindelijk doorstoten naar de top. Ik vond het debat heel interessant en leerrijk. Zo legde Caroline Gennez het probleem rond Brussel-Halle-Vilvoorde uit. Tegenwoordig kan immers niemand dat nog volgen. Ik begrijp het nu alvast een beetje beter. Zowel Gennez als Peeters kwamen goed over tijdens het debat maar daarom zou ik nog niet op hen stemmen. Ik moet eerst hun standpunten bekijken voor ik daarover een beslissing kan nemen.'