Freya Van den Bossche en Karin Jiroflée zijn erg ongerust over het toenemend gebruik van gebruik van antidepressiva bij tieners in België. Zo slikten zo’n 17.600 Belgische tieners vorig jaar antidepressiva. “Die cijfers moeten een wake-up call zijn voor artsen maar ook voor onze maatschappij”, zeggen ze. 

 “Nog al te vaak worden antidepressiva   gezien als ‘oplossing’ voor psychische problemen bij kinderen en jongeren terwijl de massale medicalisering in ons land in vele gevallen eerder het probleem is”, zeggen Van den Bossche en Jiroflée. “Kinderen en jongeren hebben zorg nodig, maar te snel naar antidepressiva grijpen op zo’n jonge leeftijd is nefast en volgens specialisten hebben antidepressiva vaak ook geen of weinig effect op jonge leeftijd. Het gebruik van medicijnen zou pas mogen wanneer  het echt noodzakelijk en bewezen efficiënt is in de aanpak van depressies bij jongeren.”

Kinderpsychiaters zeggen al langer dat antidepressiva op jonge leeftijd amper effect sorteren. De meest doeltreffende behandeling bij kinderen en jongeren met depressie is therapie. Pas in tweede instantie zou het voorschrijven van antidepressiva een optie kunnen zijn. Maar uit cijfers blijkt dat slechts 1 op de 4 kinderen die antidepressiva gebruikt, ook daadwerkelijk therapie krijgt.

 sp.a pleit al langer voor een betere terugbetaling van psychologische zorg.  Federaal Gezondheidsminister De Block beloofde in het Zomerakkoord 22 miljoen vrij te maken vanaf einde 2018. “Een mooi begin, maar van alle mensen die  vandaag recht hebben op psychische zorg, kan De Block met dat budget nauwelijks één sessie per patiënt terugbetalen”, zegt Karin Jiroflée. “De minister voorziet  ‘peanuts’, die bijlange niet voldoen om tegemoet te komen aan de grote psychische nood. Tieners gebruiken antidepressiva omdat het betaalbaar en snel haalbaar is en omdat het blijkbaar makkelijk voorgeschreven wordt . Een doosje antidepressiva kost veel minder dan een sessie bij de psycholoog. Daarom moeten we de drempels voor psychotherapie weghalen. Daarnaast moet Minister De Block actie ondernemen om het voorschrijfgedrag en het gebruik ervan bij tieners te ontmoedigen, en dat doe je niet door de budgetten te schrappen van organisaties als de vzw Farmaka, die artsen onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd informeren over geneesmiddelengebruik.”

 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen een belangrijke  rol spelen om psychotherapie toegankelijker te maken. “Maar met wachtlijsten van 6 tot 12 maanden is deze hulp ontoereikend en komt die simpelweg vaak te laat”, vult Freya Van den Bossche aan. “Jongeren die psychische hulp nodig hebben, moeten in realiteit zelfs nog veel langer wachten doordat er aanmeldingsstops gelden. De centra krijgen het niet meer gebolwerkt.”

Ze roept daarom Vlaams Gezondheidsminister Jo Vandeurzen op om naast (de zeer nodige) sensibiliseringscampagnes ook budgetten vrij te maken om de wachtlijsten in de CCG’s weg te werken.