De ongeziene wildgroei van de online kansspelsector en de blijvende stijging van de klassieke kansspelsector gaat gepaard met een aantal zeer onrustwekkende vaststellingen. Steeds meer minderjarigen slaan aan het gokken en het aantal mensen die - omwille van een gerechtelijke beslissing of in het kader van een collectieve schuldenregeling - worden uitgesloten van gokspelen stijgt onrustwekkend. 

Een van de grootste oorzaken voor de wildgroei van de goksector is de kansspelmarketing: reclame is de afgelopen jaren massaal toegenomen. Aangezien onderzoek uitwijst dat gokken door reclame genormaliseerd wordt, en vooral voor jongeren als vanzelfsprekend wordt beschouwd, pleit de Hoge Gezondheidsraad voor maatregelen die de aantrekkingskracht van gokken verlagen, zoals het verbieden van commerciële communicatie.

De Vlaamse overheid heeft reeds bepalingen vastgelegd in het Mediadecreet, die de commerciële communicatie voor specifieke producten aan banden legt (bvb. alcoholhoudende dranken) of ronduit verbiedt (tabaksproducten, geneesmiddelen die enkel op voorschrift te verkrijgen zijn en wapens). Daarom pleiten wij ervoor om deze bepalingen uit de breiden met een verbod op commerciële communicatie op kansspelen, aldus Katia Segers.

Het voorstel van decreet dat Katia Segers en Jan Bertels hiertoe in het Vlaams Parlement indienden, evenals meer achtergrondinformatie en cijfers over de impact van gokreclame, kan je in bijlage vinden.