“Wij kiezen voor een scenario zonder de aankoop van dure gevechtsvliegtuigen. Dit zou de andere legerafdelingen veel meer ademruimte geven”, zeggen Alain Top en Dirk Van der Maelen. “In Canada beseft de nieuwe premier dit al. Hij wil breken met de aankoop van nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen en meer investeren in de marine. Een shift van middelen van de luchtmacht naar de zeemacht is toekomstgericht en ook voor ons land de beste optie.”

“Ik zie ook geen scenario waarin nieuwe mijnenvegers zijn opgenomen en er wordt maar één fregat aangekocht. Dat baart me zorgen”, zegt Alain Top. Ook voor Dirk Van der Maelen is de nadruk op nieuwe gevechtsvliegtuigen onbegrijpelijk. “Er wordt te veel ingezet op aanvallende capaciteiten. Indien we onze huidige F-16’s updaten en inzetten voor de beveiliging van ons luchtruim of hiertoe enkele nieuwe gevechtsvliegtuigen leasen, komen we er veel goedkoper vanaf. Zo least Tsjechië al jaren Zweedse straaljagers, een besparing van vele miljarden euro’s.”

“Minister Vandeput staart zich blind op de F-35 en laat zich te veel gidsen door de lobby van gevechtsvliegtuigen fabrikanten”, besluiten Alain Top en Dirk Van der Maelen. “Wat extra nodig is om de werknemerspensioenen te betalen, bedraagt ongeveer evenveel als wat minister Vandeput extra wilt uitgeven aan defensie, waaronder de bewuste F-35 straaljagers.”