Greenpeace lekte deze voormiddag 17 geheime documenten rond het vrijhandelsverdrag TTIP. “Goed voor de transparantie in het dossier”, stellen Güler Turan en Dirk Van der Maelen. “De gelekte documenten leren ons veel over de positie van beide machtsblokken. Ze bevestigen onze vrees: de Amerikanen wensen toegang te verkrijgen tot de Europese markt door onze standaarden qua voedselveiligheid en arbeidsvoorwaarden te verlagen. We mogen hier niet aan toegeven.”

De onderhandelingen rond TTIP lopen al sinds 2013 en worden grondig afgeschermd door de buitenwereld. “Greenpeace geeft ons nu een inzicht in hoe de onderhandelingen verlopen. Dat lek moest er ooit eens een komen, zulke belangrijke onderhandelingen kan je niet blijven afschermen voor de publieke opinie. Dat gebrek aan transparantie zegt eigenlijk al genoeg: TTIP is geen deal voor de mensen, maar een deal voor de multinationals.”

"We zien ons standpunt bevestigd in de vrijgegeven documenten" aldusTuran en Van der Maelen. “TTIP is vergelijkbaar met wat onze eigen regering doet: onder het mom van meer jobs wil men cadeaus geven aan multinationals. Een beleid dat enkel voordelig is voor de happy few. Als TTIP erdoor komt, zullen onze arbeidsvoorwaarden verzwakken, het aantal richtlijnen voor voedselveiligheid dalen en de voorschriften bij de productie van goederen versoepeld worden. Dit zijn schadelijke maatregelen voor arbeider, consument en milieu.”

Turan waarschuwt dat ook voor onze KMO’s de kosten groter zijn dan de baten. “Zij kunnen zich verwachten aan toenemende Amerikaanse concurrentie en onder druk gezet worden om hun diensten of goederen goedkoper op de markt te brengen”.  

Daarbij zit in TTIP de oprichting verscholen van een rechtbank waar multinationals klacht kunnen indienen tegen een staat indien ze van oordeel zijn dat die hen te veel regels oplegt. TTIP neemt de macht weg van de staat en legt ze bij de grote bedrijven, de gemiddelde Europeaan zal hier niet beter van worden. Eén positief punt: uit de documenten blijkt dat het water tussen Europa en de VS nog heel er diep is. “Dit sterkt me in mijn verzet tegen TTIP. Dit soort van verdragen kan ik nooit goedkeuren”, besluit Van der Maelen.