STEUN BRUSSELS AIRPORT

De verschrikkelijke aanslagen van 22 maart hebben de luchthavengemeenschap op haar grondvesten doen daveren. Verwerking en herstel vragen tijd, zowel emotioneel als economisch. De onduidelijkheid over de Brusselse geluidsnormen zorgt ondertussen voor onzekerheid over de toekomst van de luchthaven. Het ontbreekt nu aan een duidelijk kader waarin de luchthaven terug duurzaam kan groeien met respect voor omwonenden, leefbaarheid en economische activiteit.

60.000 jobs op en dankzij de luchthaven zijn in gevaar als er geen oplossing gevonden wordt voor de strenge Brusselse geluidsnormen. Wil je mee helpen om de 60.000 jobs op de nationale luchthaven te behouden? Steun werknemers en werkgevers op de luchthaven, toon dat werkgelegenheid centraal staat en onderteken de petitie.

‘Let us keep our airport jobs’ is een initiatief van de gehele luchthavengemeenschap en sp.a Vlaams-Brabant vraagt ook steun voor deze actie.  Daarom roepen wij op om de petitie te ondertekenen en te delen met familie, vrienden en sympathisanten.