Wat is de prioriteit van premier Leterme? Niet de staatshervorming, niet Brussel/Halle-Vilvoorde. De premier gaat voluit voor het aanpakken van de crisis.

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar noemde hij in een gesprek met Radio 1 zeven keer de crisis, de economie en het sociale de 'absolute prioriteiten'. Alle vragen over B-H/V wimpelde hij vakkundig weg. Leterme acht wel een (voorlopige) oplossing zonder splitsing van het kiesarrondissement mogelijk, om rechtsgeldig verkiezingen te kunnen organiseren.

De premier noemt een staatshervorming nog altijd nodig, maar hij legt er zich bij neer dat het niet voor deze regeerperiode zal zijn. Na de verkiezingen van 2011, wie weet. "Herman Van Rompuy heeft de staatshervorming aan de kant geschoven en de Vlaamse regering maakt er geen prioriteit meer van. Ooit moeten we het wel aanpakken", aldus de premier. Intussen moeten we de crisis te lijf gaan door alle regeringen te laten samenwerken in een 'samenwerkingsfederalisme'. Conflicten tussen Vlamingen en Franstaligen vindt Leterme niet zo'n probleem. "Die zijn er in alle federale staten", aldus de premier.

Wie gelooft dat nog?

Stijgende verbazing ook bij sp.a-voorzitster Caroline Gennez. "Le nouveau Leterme est arrivé. Ik zou het bijna zeggen zoals hij. Hij verloochent nu zichzelf. Wie gelooft die man nog? Maar de mensen zijn echt wel slimmer dan dat. Hij heeft een bouwput gegraven, heeft daar een zeil over gespannen en probeert ons wijs te maken dat de werf af is."