sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen vindt dat premier Leterme zich kritischer moet opstellen tegenover Israël. Premier Leterme sloot gisteren zijn tweedaags bezoek aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden af. Ondanks het levensloze vredesproces en de nederzettingengroei, wil hij met Israël vooruitgang boeken in economische samenwerkingsakkoorden. "Als Israëlisch Premier Netanyahu vrede tegenwerkt, dan moet België vrede boven economie verkiezen. Alleen een kritischere Belgische en Europese houding tegenover Israëli en Palestijnen kunnen bijdragen tot het vredeproces.", aldus de sp.a'er.

Letermes missie was vooral bedoeld om de samenwerkingsverbanden tussen Israël en België aan te halen. Daarmee volgt Leterme de tendens van de Europese commissie, die de laatste jaren verschillende economische akkoorden met Israël onderhandeld heeft. Critici betreuren dat zo het verlamde vredesproces en de verslechterde situatie op het terrein door de vingers gezien worden.

Het vredesproces tussen Israëli en Palestijnen ligt al sinds september 2010 stil. Palestijnen weigeren te onderhandelen zolang Israël haar illegaal nederzettingenbeleid voortzet. Er leven vandaag zo'n 500.000 kolonisten op een 130-tal nederzettingen op bezet Palestijns gebied. De op 15 augustus goedgekeurde bouw van honderden extra huizen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, versterkte nogmaals het wantrouwen tussen beide partijen. Weinig westerse diplomaten zien in Netanyahu nog een betrouwbare vredespartner. De laatste bemiddelingspogingen van de VS, Israëls grootste bondgenoot, wees de Israëlische premier nog als ‘onverdedigbaar' af.

Van der Maelen vindt dat Premier Leterme de politieke moed moet tonen om zich kritischer op te stellen: "Zolang Netanyahu vrede afwijst door de nederzettingengroei te verdedigen, moet België binnen Europa vrede voorrang geven op economie. Door muisstil te blijven en goede banden met Netanyahu te smeden, zenden we signalen uit die straffeloosheid bevorderen. Alleen een kritische houding, tegenover Israëli én Palestijnen, bevorderen het vredesproces. Ik roep Leterme alvast op daar op de Europese Buitenlandse Raad van 26 september voor te pleiten."

www.nieuwsblad.be