Samenwerking als sleutel tot succes. Dat is het thema van de jaarlijkse ‘European Energy Transition Conference’ in Genève, Zwitserland. Leuven wordt op de conferentie als voorbeeld onthaald, omwille van het intense partnerschap dat Leuven 2030 de voorbije jaren heeft uitgebouwd. “Het is een hele erkenning voor al het harde werk dat de vele Leuvense instellingen, bedrijven, organisaties en burgers leveren om van Leuven een duurzame en leefbare stad te maken”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani, die samen met Katrien Rycken van Leuven 2030, in Genève het Leuvense gemeenschapsmodel mocht voorstellen.

Op de conferentie komen meer dan 3.600 vertegenwoordigers van lokale overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties samen om ervaringen en oplossingen met elkaar te delen in het kader van een duurzame energietransitie. “Dit jaar ligt de focus op de kracht van samenwerking”, vertelt Ridouani. “Omdat wij met Leuven 2030 een uniek partnerschap hebben uitgebouwd, heeft de organisatie gevraagd of wij onze manier van werken wilden voorstellen. Een hele eer, en een bevestiging dat ons Leuvens model een inspiratie is voor heel Europa.”

 Het is niet de eerste keer dat Leuven gewaardeerd wordt voor haar coöperatieve klimaataanpak. In juni mocht de stad de European Green Leaf Award 2018 ontvangen van de Europese Commissie, onder meer voor het uitgebouwde partnerschap dat Leuven 2030 de voorbije jaren heeft opgezet.