Een bloemperkje is niet alleen een lust voor het oog, het is ook erg nuttig voor bijen. Om de bijen een duwtje in de rug te geven, deelt stad Leuven 1.000 zakjes bijvriendelijk bloemzaad uit, een actie in het kader van het Leuvense bijenplan. Het gezicht van de campagne is Leuvens stadsimker Staf.

Bijen hebben het moeilijk om stand te houden in onze leefomgeving. De bijensterfte houdt veel mensen bezig omdat ze een hoofdrol spelen in de bestuiving en voortplanting van wilde planten en voedselgewassen. “Om de bijenpopulatie een duwtje in de rug te geven, delen we 1.000 zakjes met bloemzaad uit, aan Leuvenaars, het stadspersoneel en de scholen”, vertelt schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes. “Daarmee kunnen ze een bloemenperkje aanleggen in de tuin of in een bloembak op terras. Zo maken we samen van Leuven een bijvriendelijke stad.”

Een zakje gratis bloemenzaad kun je vanaf 3 april afhalen aan de balie van het stadskantoor, de bibliotheken in Leuven en deelgemeenten of op het secretariaat van de Kruidtuin. Het bloemenmengsel bevat verschillende soorten nectar en stuifmeelrijke bloemen, een gevarieerde maaltijd voor bijen. Bovendien kan je zelf genieten van een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Zaaien kan vanaf einde maart tot eind augustus.

Deze actie past in het stadsbrede bijenplan van Leuven om de stad meer bijvriendelijk en fleurig te maken. Deze specifieke actie wordt ondersteund door provincie Vlaams-Brabant die een samenaankoop van het bloemenzaad organiseerde.