Leuvens milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a) reageert bijzonder tevreden op de verkiezing van Leuven "als meest duurzame gemeente van ons land", door Cofely Services.

"Dit is een beloning voor de bijzonder grote inzet van velen de afgelopen twee jaar om zoveel mogelijk burgers, organisaties en instellingen te betrekken bij ons streven om een betere stad te creëren en deze tegen 2030 klimaatneutraal te maken", aldus Ridouani.

"Duurzaamheid en ecologie is een bijzonder moeilijk thema om er de burger bij te betrekken. Ook in Leuven was dit thema voorheen een exclusieve zaak van een beperkte groep. Door nu een vzw op te richten, die het project organisatorisch draagt en waarbij we vele instanties hebben kunnen betrekken, creëren we stilaan een maatschappelijk draagvlak voor het uitvoeren van een aantal noodzakelijke maatregelen zoals het isoleren van woningen en het autoluw maken van de stad. Leuven klimaatneutraal maken is een gemeenschapsproject geworden", aldus Ridouani.

Leuven voerde de afgelopen twee jaar een nulmeting uit van haar CO2-uitstoot, liet wetenschappers scenario's uitwerken om klimaatneutraal te worden en richtte recent een vzw op met meer dan 60 stichtende leden. Ook burgers kunnen individueel lid worden. "Alle partners zijn op dit ogenblik bezig projecten uit te werken om duurzamer te gaan werken. De stad heeft in haar meerjarenplanning 2014-2019 in totaal meer dan 11 miljoen euro voorzien voor maatregelen om de stad klimaatneutraal te maken. Net vannacht wordt van Leuven een thermografische foto gemaakt om zicht te krijgen op daken die beter kunnen geïsoleerd worden. Er beweegt dus van alles. De trein is op de rails", aldus Ridouani.

www.leuvenklimaatneutraal.be

www.duurzaamstegemeente.be

 

© 2013 Belga