Leuven wil ondernemerschap bij jonge starters stimuleren, om innovatie in de regio te versterken. De stad heeft 500.000 euro binnengehaald bij Europa, Vlaanderen en verschillende partners om samen met een breed netwerk te investeren in jonge ondernemers. 

Ondersteuning, ruimte en ontmoeting. Dat zijn de drie zaken waarin het stadsbestuur wil investeren. “Verschillende bedrijven en organisaties, zoals KBC, UNIZO, de onderwijsinstellingen en de stad zelf bieden al ondersteuning aan ondernemende jongeren. Er is in onze studentenstad, met duizenden studenten en jongeren, een enorm potentieel om ondernemen eenvoudiger en aantrekkelijker te maken”, zegt schepen van economie Mohamed Ridouani. “Het is voor hen vaak moeilijk om de juiste begeleiding op maat en structuur te vinden voor hun specifiek idee of project. Dat willen we nu verhelpen.”

Via samenwerkingen met de onderwijsinstellingen, de culturele sector en het bedrijfsleven wil de stad de ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren tussen 18 en 24 jaar stimuleren. “Ook de studentenkringen en de jeugddienst betrekken we daarbij”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina. “Via de jeugddienst en mijnLeuven voorzien we fysieke ruimte waar jongeren aan de slag kunnen gaan en een bijkomende projectmedewerker die de jongeren ondersteunt en helpt netwerken.”

Ontmoetingsplekken

Buiten de onderwijscontext is er geen structurele ontmoetingsruimte waar jongeren ondernemingsgezinde leeftijdsgenoten kunnen treffen om banden te smeden en elkaar te inspireren. “Jongeren hebben behoefte aan ondersteuning, aangepast aan hun leefwereld, aan een fysieke en virtuele plek waar ze elkaar kunnen vinden, en waarin ze aangemoedigd worden om hun ideeën op technologisch of op creatief vlak uit te proberen en uit te werken. We willen meer studenten en jongeren binnen verschillende studierichtingen of buiten de schoolse context aan de slag zien gaan binnen hun eigen onderneming”, zegt Ridouani.

Onder meer met ‘meeting points’ op verschillende locaties in Leuven, zoals het historische stadhuis en de campussen van UC Leuven-Limburg en KU Leuven, en intense begeleiding van starters- en jeugdcoaches wil het stadsbestuur ondernemende jongeren voldoende instrumenten aanreiken om hun start-up te realiseren en daarna te laten doorstarten. Ook bij het netwerk van Leuven MindGate kunnen de jongeren terecht. “Leuven MindGate brengt de drie grote sectoren Tech, Creativity en Health samen”, zegt Ridouani. “Van dat netwerk kunnen jonge starters gebruik maken om hun idee in realiteit om te zetten.”

“Alle partners zijn ervan overtuigd dat de bestaande initiatieven op elkaar afgestemd en uitgebreid moeten worden”, zeggen Ridouani en Vansina. “Het moet zo veel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de studenten. Daarom willen we dat de initiatieven liefst door Leuvense jongeren en studenten opgenomen en ondersteund worden. Zo zal het uitzicht van de ‘meeting points’ door studenten architectuur onderworpen worden.” Daarbovenop komt er tegen voorjaar 2018 een structureel platform waar jonge starters terecht kunnen met hun vragen rond ondernemerschap, in de vorm van een loket in het stadskantoor.

 Leuven haalde voor het project 200.000 euro binnen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 140.000 euro vanuit het Vlaamse Hermes-fonds en 160.000 euro vanuit verschillende partners.