Een verkeersveilige schoolomgeving  voor elke leerling van een Leuvense basisschool is een prioriteit voor het stadsbestuur. Daarom heeft de stad samen met scholen, ouders en leerlingen het ‘Plan Veilig naar school’ uitgewerkt. Hiermee wordt gezorgd voor een reeks ingrepen die de veiligheid rondom de scholen sterk verhoogt.

“We willen er voor zorgen dat elk kind op een veilige en comfortabele manier naar school kan”, zegt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani. “Er gebeurt al veel, maar het kan altijd beter. Ouders zouden zich geen zorgen mogen maken om hun kind met de fiets de straat op te sturen. Heel wat leerlingen gaan al te voet of per fiets naar school, wat fantastisch is. Als we de knelpunten oplossen en veiliger maken, zal dat aantal nog toenemen.”

Het 'Plan Veilig naar School', dat tot stand kwam na een uitgebreide bevraging in het Leuvense schoollandschap, heeft de ambitie om zoveel mogelijk knelpunten aan de schoolpoort of in de ruime schoolomgeving weg te werken. Er zullen een heel aantal ingrepen gebeuren. Zo krijgt iedere school een kleurrijke wegmarkering en waar mogelijk zetten we nog in op schoolstraten, fietssuggestiestroken en het autovrij maken van de straat tijdens de breng- en ophaalmomenten.

Kleurrijke wegmarkering
De zichtbaarheid van de schoolomgeving bleek na de bevraging één van de grootste knelpunten. “Samen met de Voetgangersbeweging, die eerder al de Octopuspaal bedacht, hebben we een kleurrijke markering ontworpen die het begin en einde van elke schoolzone duidelijk aangeeft. Zo weten automobilisten meteen dat ze een school naderen”, zegt schepen van openbare werken Dirk Robbeets.

Basisschool Pee & Nel is de eerste school die de markering in haar straat kreeg. In de komende twee maanden volgen alle Leuvense scholenomgevingen. “Het ontwerp zal ook gebruikt worden door andere steden en gemeenten die hun schoolomgevingen veiliger willen maken”, aldus de schepenen.

De Voetgangersbeweging neemt hierin het voortouw en wil steden en gemeenten over heel Vlaanderen motiveren om hiermee aan de slag te gaan. “Reeds meer dan 100 gemeenten tekenden het charter dat we opstelden waarin zij een belofte maken om hun schoolomgevingen veiliger en kindvriendelijker in te richten tegen 2030. Op 2 oktober geven we het startschot om het project verder uit te rollen over heel Vlaanderen. Wij zijn erg blij dat de stad Leuven pionier wilde zijn voor dit project en mee de nieuwe norm voor schoolomgevingen wil uitdragen”, aldus Tom Dhollander, bestuurder van de Voetgangersbeweging vzw.

Schoolstraten
Op basis van dringendheid en haalbaarheid, zijn er een aantal prioriteiten gekozen om dit jaar nog uit te voeren. Zo krijgen twee scholen een schoolstraat, die twee keer per dag afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, bij het begin en het einde van de schooldag. Het gaat om basisschool De Mozaiëk in de Patroonschapsstraat in Kessel-Lo en basisschool De Grasmus in het Grasmushof in de Leuvense binnenstad. “Deze schoolstraten komen er op vraag van de school en de ouders”, zegt Ridouani. “We zijn ervan overtuigd dat er meer kinderen met de fiets of te voet naar school zullen komen, omdat ze dat nu veiliger kunnen doen.”

Nog meer ingrepen
Ook aan andere scholen staan ingrepen gepland. “Aan basisschool De Regenboog in Kessel-Lo installeren we een Kiss&Ride-zone en de Riddersstraat, waar basisschool Sint-Jan ligt, wordt een fietsstraat”, zegt Robbeets. “Aan basisschool Sint-Lambertus staan er iets grotere werken gepland. Daar verbreden we de oversteek, versmallen we de rijbaan om de stoep te verbreden en brengen we een zebrapad aan voor de poort. Er komt ook een extra fietsenstalling en een betere signalisatie van het fietspad naar het plein. Op deze manier doen we er alles aan om de ouders en kinderen een veilige route naar school te garanderen.”