Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (SP.A) wil in de Leuvense scholen een professionele opvang met een verrijkend aanbod voor alle kinderen. De stad trekt daar 600.000 euro voor uit.

In Leuven maakt tot 75 procent van de leerlingen gebruik van de opvang voor en na de schooluren en volgens het stadsbestuur blijven de kinderen ook steeds langer in de opvang. 'Ik wil volop inzetten op een opvang waar kinderen en jongeren met plezier blijven, en waar ze de kans krijgen om nieuwe interesses te ontdekken of hun talenten te ontwikkelen. Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart in de opvang kunnen laten', zegt schepen Ridouani.

De stad neemt de organisatie op zich. Zowel de administratie, het personeel als het activiteitenaanbod neemt de stad voor haar rekening. 'Jaarlijks investeren we 600.000 euro in kwalitatieve schoolse opvang', zegt Ridouani.

Elke school krijgt, ongeacht het net waartoe ze behoort, de kans om de organisatie van de schoolse opvang over te dragen aan stad Leuven. Dat project loopt al enkele jaren en kost jaarlijks zo'n 400.000 euro. Nu maakt de stad nog 200.000 extra vrij om de kwaliteit te verbeteren.

Circus en computerlessen

Vanaf januari 2016 zullen professionele aanbieders activiteiten zoals een circus, koken, computerlessen of sport organiseren in de schoolse opvang.

'Door in Leuvense basisscholen een warme en stimulerende opvang aan te bieden, willen we alle kinderen maximale groeikansen geven en de ouders ontzorgen. We leven nu eenmaal in een samenleving waarin niet elke ouder om 16 uur aan de schoolpoort kan staan', zegt Ridouani.


Deelname aan de naschoolse activiteiten zal niet meer kosten dan het gewone opvangtarief. Bovendien geldt ook hier het sociale tarief voor de laagste inkomens.

HANNELORE SMITZ

De Standaard