Elektrisch fietsen is in opmars in Vlaanderen. Al veertig procent van de verkochte fietsen is uitgerust met trapondersteuning. Ook van speedbikes of pedelecs, elektrische fietsen die tot 45 km per uur halen, wordt een sterke groei verwacht. Die fietsen zijn binnenkort toegelaten in het deel van de Leuvense autovrije zone waar ook gewone fietsen zijn toegestaan, mits het respecteren van de snelheidsregels. Dat besliste het schepencollege vanmorgen, 20 januari.

De Vlaamse mobiliteit is in verandering. Door de opkomst van de elektrische fiets zien steeds meer mensen het als een geschikt vervoersmiddel om zich te verplaatsen. Op die manier levert de elektrische fiets een belangrijke bijdrage aan duurzame verplaatsingen. Gewone elektrische fietsen halen tot 25 km per uur, speedbikes kunnen tot 45 km per uur. Tot voor kort was er van een speedbike geen sprake in de wegcode en werd dat soort fiets als een bromfiets klasse B beschouwd. Sinds oktober maakt de wegcode een onderscheid en valt de speedbike onder een nieuwe categorie van bromfietsen, aangeduid met de letter ‘P’, van pedelec.

Fietsberaad Vlaanderen heeft de voorbije week met alle centrumsteden overlegd, om tot een coherente aanpak voor de speedbike te komen. “Leuven kiest er samen met de centrumsteden voor om de speedbike zo veel mogelijk te behandelen als een gewone fiets”, zeggen schepenen Dirk Robbeets en Carl Devlies. “Dat betekent dat waar een normale stadsfiets mag komen, ook de speedbike zich mag begeven. En het spreekt voor zich dat bestuurders van een speedbike zich net als iedereen hoffelijk opstellen in het verkeer en zich houden aan de snelheidsbeperkingen.”

Signalisatie
De wegcode is al deels aangepast om speedbikes expliciet toe te laten in bepaalde zones, via een onderbord met de afbeelding van een bromfiets aangevuld met de letter ‘P’. Daarvoor zal Leuven de nodige aanpassingen aanbrengen op de C3-verkeersborden die de voetgangerszone type 2 afbakenen, zoals bijvoorbeeld de Grote Markt.  Ook in straten met éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerde voertuigen, waar fietsers wel in beide richtingen mogen, zal de signalisatie aangepast worden om ook speedbikes in beide richtingen toegang te geven.

Voor de F103-verkeersborden die de winkelwandelstraten, zoals de Diestestraat of de Parijsstraat, aanduiden, voorziet de wegcode geen toegang voor bromfietsen, de categorie waaronder de speedbike valt. Daar mag een speedbike zich enkel begeven tijdens de laad- en lostijden voor auto’s. “Terwijl de gewone fietser daar wel mag komen binnen bepaalde uren, zoals ’s avonds en ‘s nachts”, aldus de schepenen. “Voor dergelijke winkelwandelzones werd de wegcode niet aangepast en bestaat er geen manier om speedbikes juridisch toe te laten, ook al willen we dat wel.” Fietsberaad Vlaanderen en de centrumsteden roepen de overheid op om de wegcode verder te verfijnen en ook de fietsinfrastructuur aan te passen aan de opkomst van elektrisch fietsen.