De stadsdiensten van Leuven zijn momenteel volop bezig met het opfrissen van de meest gebruikte fietsverbindingen.

'De start van het schooljaar nadert met rasse schreden', zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A). 'De fiets- en voetpaden worden grondig gereinigd en hersteld waar nodig.' De fietspaden in de omgeving van de 61 scholen worden opgekuist. Losse stenen worden weer vastgelegd en op sommige plaatsen worden er ook extra paaltjes geplaatst.

Uit de recente Stadsmonitor blijkt dat in Leuven 43,4 procent per fiets naar school of het werk gaat.

'Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te stimuleren met de fiets of te voet naar school te gaan. Maar het is de verantwoordelijkheid van de stad om er voor te zorgen dat dit op een veilige, comfortabele manier kan', zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. 'Zo hopen we dat nog meer ouders hun kinderen per fiets naar school brengen of sturen. Zeker wat betreft de leerlingen van het middelbaar onderwijs, hopen we dat op 1 september meer dan de helft de fiets neemt.

Overleg met scholen

In september organiseert het stadsbestuur ook een nieuw overleg met de scholen, waarbij verkeersveiligheid opnieuw een belangrijk thema op de agenda zal zijn. 'Er zijn al veel maatregelen getroffen, maar het kan altijd beter. De expertise en ervaringen van de scholen zijn daarin cruciaal, want niemand kent de mogelijke problemen beter dan de scholen zelf', zegt Robbeets.

HANNELORE SMITZ

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)