Leuven Mindgate, een naam die u moet onthouden. Met Leuven Mindgate willen Stad Leuven en verschillende Leuvense bedrijven en instellingen de krachten bundelen om de regio op de kaart te zetten als dé plek voor  toppers binnen gezondheid, technologie en creativiteit. Het is tijd dat Leuven doorgroeit naar wereldklasse. Dát is Leuven Mindgate.

Stacy, een driejarig meisje uit de Verenigde Staten, kon voor de allereerste keer haar ouders horen. Ze is doof geboren, maar dankzij de implantaten van het bedrijf Cochlaer kan ze weer horen. Zoals Stacy zijn er 250.000 mensen die niet langer doof zijn, dankzij een verregaande Leuvense samenwerking tussen gezondheid en technologie. Cochlear werkt samen met Imec, KUL, NXP en andere spin-offs om dit mogelijk te maken. Een voorbeeld dat de Leuvense mogelijkheden typeert.

Samenwerken is dé sleutel om Leuven op de kaart te zetten als een levendige kwaliteitsstad die leeft en bruist, een stad waar je wil zijn. En een stad als het kenniscentrum van de wereld. Leuven is dat eigenlijk al eeuwen. Vesalius, Erasmus, Thomas More, Lemaître… Allemaal liepen ze hier rond, allemaal zijn het universele historische figuren. Bovendien heeft Leuven een unieke biotoop met een gerenommeerde universiteit, onderzoeksinstellingen, talent, infrastructuur en bedrijvigheid.  Een microkosmos zoals je op weinig andere plekken tegenkomt.

Met de creatieve sector, de kennisinstellingen, ziekenhuizen, technologieclusters en spin-offs staat Leuven ijzersterk. Maar we komen er onvoldoende mee naar buiten en de samenwerking kan nog wat versnellingen hoger schakelen.

Champions League van de kennisregio’s

De concurrentie van andere Europese regio’s neemt snel toe. Alertheid en assertiviteit is op zijn plaats wil Leuven de volgende grote stap zetten en zich internationaal werkelijk op de kaart zetten. De ambitie is om door te groeien naar de Champions League van de kennisregio’s. Dat is Leuven Mindgate. Het potentieel en het talent zijn onmiskenbaar aanwezig.  Mindgate heeft de concrete ambitie om meer toptalent, investeerders en internationale fondsen naar Leuven te halen.

Maar het gaat nog verder dan dat: Leuven Mindgate is samen een front vormen, symbiose en uitwisseling mogelijk maken, de krachten bundelen, minder versnippering van tijd, middelen en mensen. We moeten naar een krachtige kruisbestuiving over sectoren heen, maar ook binnen sectoren, als een verbond tussen talenten, disciplines en culturen. Daar ligt onze groeimarge. Dan kunnen we baanbrekende innovaties en krachtige merken met een ziel creëren. Kijk naar Apple, kijk naar Tesla. Topproducten, waar de combinatie van spitstechnologie en creatief design voor een gigantische meerwaarde heeft gezorgd. Die mogelijkheden en verbindingen scheppen én benutten, talent aantrekken, de lijnen korter maken, daar zal Leuven Mindgate voor zorgen. Het potentieel is enorm, het beste moet nog komen.

Kunst en cultuur als katalysators

De samenwerking tussen technologie en health ligt misschien meer voor de hand dan een samenwerking met de creatieve sector. Maar dat klopt niet. De creatieve poot omvat een niet te onderschatten sector die in Leuven om en bij 7.000 mensen tewerkstelt in onder meer architectuur,  de audiovisuele branche, communicatie, design, app-ontwikkeling en geprinte media. Ook in het kunstenveld bruist het van de activiteit. Al jaren zijn er in Leuven bijna vanzelfsprekende kruisverbanden tussen de kunstensector en de KU Leuven. Fablab, Artefact, Vesalius en binnenkort ook Utopia, een breed stadsproject waarbij alle sectoren betrokken worden om in de geest van Thomas More mee vorm te geven aan de stad van de toekomst die Leuven zou kunnen zijn.

De verwachtingen voor Leuven Mindgate zijn hooggespannen.  Van Leuven Mindgate worden unieke wisselwerkingen die alle sectoren beter maken verwacht. De stad is steeds in beweging. Kunst en cultuur werken als versnellers. Het klimaat is gunstig voor cultureel, innovatief en creatief ondernemerschap.

Ruimte waar gecreëerd kan worden, daar draait het deels om. Wisselwerkingen ontstaan niet zomaar. Je moet een fysieke plek voorzien waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kennis en inspiratie een toepassing krijgen, van fablabs naar ambachtelijke ontwerpateliers, van 3D-print naar intelligent hergebruik van materialen en producten. Op die kruising van toegepaste wetenschap, engineering, design, communicatie en ambachtelijke kunsten zijn er enorme mogelijkheden die van onze stad niet alleen een toonbeeld kunnen maken op de internationale kaart, maar die ook het leven in onze stad beter maken voor haar inwoners en bezoekers. Op die kruising zijn er vandaag de aanwezige kiemen en de eerste pioniers zijn reeds aan het werk. Dat fragiele begin van iets groots zullen we koesteren en ondersteunen.

Wat die ruimte betreft onderneemt het stadsbestuur al het nodige: verder investeren in bestaande wetenschapsparken, maar ook in Leuven Noord als uitbreidingsgebeid voor de wetenschappelijke industrie; de beschikbaarheid van betaalbare rudimentaire ruimtes voor start-ups, waarbij jonge ondernemers een stukje ontlast worden van hoge vaste kosten door relatief goedkope kantoorruimte aan te bieden. We hebben ook de Vaartkom als hotspot, waar we die link tussen cultuur, kunst, hoogwaardige ambachten en creativiteit willen verankeren. Dat moet vooral op een spontane manier gebeuren, op basis van veel wisselwerking. Als we daarin op grote schaal slagen, dan evolueert Leuven minder in de richting van het stijve Oxford maar eerder in de richting van pakweg het bruisende sfeervolle San Francisco. En wat mij betreft is dát de juiste richting voor onze stad.

Leuven Mindgate meer is dan een likje verf en een nieuwe naam. Het wordt een kwaliteitslabel. Leuven Mindgate krijgt een beheersstructuur met trekkers vanuit overheid, kennisinstellingen, cultuursector en bedrijfsleven die een duurzaam netwerk op poten zullen zetten en initiatief stimuleren. Leuven Mindgate zelf krijgt een International Center, een fysiek ankerpunt als symbool voor ons evidente wereldburgerschap. De pioniers in gezondheid bouwen met Leuven Health House een heus belevingscentrum, in de schaduw van het schitterende Imec. Ook voor gebouwen staat gebondenheid centraal.

Maar daar stopt het niet. Als we internationaal talent aantrekken, moeten we hen en hun gezin op een kwaliteitsvolle wijze kunnen opvangen. Daarin speelt de International School Leuven een grote rol. Deze groep buitenlanders, ondertussen meer dan 15.000 inwoners, moeten het gevoel krijgen volwaardige burger te zijn van Leuven. ‘Citizen of Leuven’ iets laten betekenen, een gevoel opwekken dat zin geeft om er bij te horen en zich mee te engageren. Niet enkel hier aanwezig zijn maar samen met anderen mee de stad maken. Dan zou de internationale dimensie in onze stad een grensverleggende rijkdom betekenen. Niet alleen aandacht voor het werk, maar ook voor de partner, kinderen, het sociale leven. En waarom de koppeling met cultuur niet sterker maken, door een verhoogde cultuurparticipatie van onze internationals.

Leuven investeert 500.000 euro in de opstart van Leuven Mindgate. Daarmee geven we als stad de voorzet, maken we aantal zaken mogelijk. Al mag je het totaalplaatje niet uit het oog verliezen. De samenwerkingen, de ruimte, het aantrekken van internationale toppers, dat valt niet in euro’s uit te drukken.