In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Schrijnende cijfers, vindt ook schepen van onderwijs Mohamed Ridouani. “Daarom zetten we in op het KiVa-project, een anti-pestprogramma, dat het welbevinden van leerlingen zal stimuleren en pestgedrag terugdringen.”

“Als een kind gepest wordt, is dat nefast voor zijn toekomst. Het vreet aan het zelfbeeld van een kind en dat draag je voor altijd mee. Ouders liggen daar ook wakker van. We moeten alles doen wat we kunnen om pesten te vermijden,” zegt Ridouani. Daarom bood Leuven de kans aan alle basisscholen om deel te nemen aan het KiVa-programma. Ondertussen is het project in zeven scholen opgestart.

“Welbevinden op school is één van de prioriteiten die de stad en alle onderwijspartners samen naar voren schuiven”, zegt Ridouani. “We bieden samen met Leefsleutels vzw alle basisscholen de kans om KiVa in hun schoolwerking te integreren. Op termijn denken we er zelfs aan om KiVa te integreren in de lerarenopleidingen in het Leuvense.”

In het eerste jaar krijgt het team van de school een opleiding om de principes van KiVa onder de knie te krijgen. Ze leren onder meer sneller pestgedrag te herkennen en in te grijpen. De leerkrachten krijgen ook pedagogische technieken aangeleerd om samen met hun leerlingen van de school een veilige, aangename, stimulerende omgeving te maken.

Vrije lagere school De Mozaïek is momenteel bezig aan haar derde KiVa-jaar en merkt al enig resultaat. “Uit een ouderbevraging blijkt dat ouders heel tevreden zijn met de aandacht die de school besteedt aan deze problematiek en met het merkbaar resultaat. Er is minder ruzie, minder pestgedrag en er zijn meer vriendschappen. Volgens de leerkrachten leren de kinderen beter over hun gevoelens praten,” vertelt Kristel Lauwers van het KiVa-kernteam.

Het Heilig Hart-Instituut in Heverlee heeft als tweede school het trainingsjaar achter de rug en is volop bezig met de uitrol van KiVa. “De groep intensief getrainde leerkrachten is echt enthousiast over het anti-pestprogramma. Zij hebben de anderen begeesterd zodat de aanpak ondertussen in de genen van onze school zit. Iedereen, van jong tot oud, betrekken we om ervoor te zorgen dat pesten verleden tijd wordt. Dat doen we onder meer door schoolfeesten in het thema te organiseren of door zoveel mogelijk ouders te motiveren -met beloningen voor de kinderen- om deel te nemen aan de avonden over het KiVa-project,” zegt directrice Nathalie Leblanc. Woensdag 23 november organiseerde de school alvast een speeltijd vol activiteiten, voor en door leerlingen om pestgedrag tegen te gaan. Don Bosco, het Heilige Drievuldigheidscollege, Paridaens, Bleydenberg en Woudlucht zijn dit schooljaar gestart met de opleiding.

Ook de KU Leuven werkt mee aan het project en zal de effecten van KiVa op de Leuvense scholen onderzoeken. Het stadsbestuur ondersteunt de scholen financieel, zodat zij maar een kwart van de totale kostprijs moeten betalen.

KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. Het programma is ondertussen op diverse plaatsen en op grote schaal geëvalueerd (Finland, Nederland, Italië). De bereikte resultaten in het lager onderwijs zijn opmerkelijk én eenduidig positief. Met het KiVa-programma wordt het pestgedrag gereduceerd met 19 tot wel 55 procent.